Fjordcentret

Aktivering og beskæftigelse i beskyttede rammer.

Fjordcentret tilbyder Beskyttet beskæftigelse og er et Aktivitets og samværstilbud.

Kontakt gerne vores socialkonsulenter

Alle har ret til en menings- og kvalitetsfyldt hverdag.

Med Fjordcentret ønsker vi at skabe mulighed for netop dette for borgere, der ellers ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. På Fjordcentret vil de blive en del af et fællesskab, og kunne involvere sig i både hobbymæssige aktiviteter og i egentlige jobfunktioner, således at de vil få en varieret, spændende og udfordrende hverdag.

Fjordcentret ligger placeret hos Fjordstjernen, men henvender sig både til beboere på Fjordstjernen og til bruger udefra. Målgrupperne for centret er borgere med særlige behov, både ældre, voksne med handicap samt senhjerneskadede med funktionsnedsættelser. Også borgere med behov for 1:1 bemanding er velkommen på Fjordcentret.

Det er tilsynets vurdering, at Fjordcentret arbejder relevant og individuelt med at støtte borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse og/eller samværs- og aktivitetstilbud tilpasset den enkelte borger. 

                Tilsynsrapport 2020

Aktiviteter og muligheder på Fjordcentret
Vi ønsker at styrke borgerens individuelle kompetencer samt personlige udvikling, både fysisk, kognitivt, fagligt og socialt. Derfor vil alle forløb blive tilrettelagt individuelt på baggrund af indledende samtale og forventningsafstemning. Såfremt det ønskes vil brugere også kunne komme i praktik i en uge for at se, om livet på Fjordcentret er noget for ham/hende.

Det er tilsynets vurdering, at Fjordcentret har stor opmærksomhed på borgernes selvstændighed og medbestemmelse og støtter borgerne individuelt relations pædagogisk og med anerkendende tilgang.

                                                                 Tilsynsrapport 2020

Tilsynsrapport

Her kan du se vores sidste tilsynsrapport:  Fjordcentret 2021

Personale

Herunder kan du se Fjordcentrets personale