STJERNEKLUBBEN – TAKSTER

Bemærkninger til takst

Der arbejdes med forskellige 4 takster i Stjerneklubben. Der  kanaftales anden takst hvis brugere har behov for særligt tilrettelagt tilbud.

Prisen dækker alle ydelser der med rimelig kan forventes at opstå. Dog skal brugerne bevilges træning efter § 86, hvis der skal arrangeres træning.

Visitation sker i samarbejde mellem Fjordcentrets Stjerneklub og visiterende kommune. Fjordcentrets Stjerneklub fremsender indstilling om takstniveau til kommunen, der underskriver og returnerer. Takst revurderes senest 3 mdr. efter opstart, derefter er der visitering 1 gang om året, og hvis der indtræder særlige forhold som væsentlige ændringer i funktionsniveau.

Fjordcentrets Stjerneklub er forpligtet til at meddele visiterende kommune, hvis det vurderes at bruger vil kunne fungere på en lavere takst. Vurderer Fjordcentrets Stjerneklub at bruger bør indplaceres på højere takst, adviseres kommunen hurtigst muligt om dette.

Særlige foranstaltninger kan aftales udenfor taksten, hvis det skønnes at behovet er midlertidigt, eksempelvis efter et sygdomsforløb, eller et introduktionsforløb. Fjordcentrets Stjerneklub forpligter sig til at fremlægge handlingsplan for det særlige forløb.

Taksterne reguleres som hvert år til 1. januar jf. KL´s løn- og prisfremskrivning.

Beskrivelse af takster

Brugere med multiple funktionsnedsættelser og brugere med særlige sansemæssige behov indplaceres altid på højeste takst.

Brugere skal ikke opfylde samtlige af punkterne i beskrivelserne af de enkelte takster. Punkterne danner baggrund for en samlet vurdering af brugernes behov i forhold til ressourcebehov og brugersammensætning i grupperne.

Visitation fra og med 3 dage om ugen beregnes som fuldtidspladser, med afregning 365 dage om året inkl. en hjemmedag pr. uge og 5 ugers ferie.Dette er svarende til afregning på offentlige/kommunale steder. Deltidspladsers takst beregnes forholdsmæssigt ud fra dette, og er derfor højere end dagsprisen for fuldtidspladser.

TAKSTER 2022
 • Kontingent: 152 kr. pr. mdr.
 • Forplejning 87 kr. for borger som ikke bor på Fjordstjernen
 • Indgangsbilletter, kørsel m.v. ved ture ud af huset samt evt. materiale
 • 58 kr. pr. dag
 • Er social
 • Har ikke et behov for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje
 • Kan deltage i aktiviteter uden støtte
 • Er selvstændig på ture ud af huset
 • 192 kr. pr. dag
 • Let støtte i sociale sammenhænge
 • Mindre behov for praktisk hjælp og/eller hjælp til personlig pleje
 • Lette kommunikative udfordringer
 • Lette adfærdsmæssige udfordringer
 • Har behov for let støtte på ture ud af huset
 • 377 kr. pr. dag
 • Støtte i sociale sammenhænge
 • Behov for praktisk hjælp og/eller hjælp til personlig pleje
 • Adfærdsmæssige udfordringer
 • Kommunikative udfordringer
 • Behov for 1:1 i nogle situationer
 • Tæt opsyn
 • Er afhængig af personalets støtte på ture
 • 872 kr. pr. dag
 • Fuld støtte i sociale sammenhænge
 • Fuldt behov for praktisk støtte og/eller hjælp til personlig pleje
 • Adfærdsmæssige udfordringer
 • Kommunikative udfordringer
 • Meget tæt opsyn
 • Er afhængig af fuld hjælp på ture