PERSONALE OG PÆDAGOGIK

Dialog, respekt og anerkendelse

Pædagogisk skiller stedet sig ud ved at have langt mere fleksible faggrænser end mange tilsvarende arbejdspladser. Alle medarbejdere har praktiske opgaver, der rækker ud over, hvad der almindeligvis knytter sig til deres fag. Den alternative arbejdsfordeling skal sikre fleksibilitet i planlægningen og give beboerne så hurtig og så tæt kontakt til personalet som muligt.

Det er en bærende værdi på Fjordstjernen, at det er personalet, der indretter sig efter beboerne og ikke omvendt. Det er f.eks. ikke personalets arbejdstider, der afgør, hvornår beboerne skal stå op og i seng. Det bestemmer beboerne selv, og personalet indretter deres arbejde efter det. Dialog, respekt og anerkendelse er væsentlige pædagogiske værdier for de ansatte.

Neuropædagogik som fælles reference

Fjordstjernen arbejder med neuropædagogikken som fælles reference. Neuropædagogik er ikke forbeholdt pædagogerne; alle neuropædagogiske vurderinger foregår tværfagligt i team, de enkelte tiltag er dog monofaglige.

Målet er at understøtte og fremme beboernes kompetencer under hensyntagen til de funktionsnedsættelser, den enkelte har.  Fjordstjernen arbejder med den anerkendende tilgang, således at beboerne får mulighed for at bruge deres stærkeste sider og får lov at opleve, hvordan ting kan lykkes for dem.

FJORDSTJERNENS PÆDAGOGISKE VISIONER

Fjordstjernen ønsker at skabe et trygt og stimulerende miljø for beboerne, hvad enten de er 30, 50, 70 eller 100 år. Et miljø, der medvirker til at den enkelte beboer kan leve et aktivt og stimulerende liv i dagligdagen, – hele dagen.

Neuropædagogisk grundlag

I Fjordstjernen arbejder vi ud fra et neuropædagogisk grundlag. Neuropædagogik, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og vanskeligheder, så hverdagen kan tilrettelægges på en måde, hvor beboeren kan bruge sine stærke sider, og få støtte til kompensation for de svage sider.

En optimal neuropædagogisk indsats bevirker, at beboeren styrker sine funktioner og muligheder for at kompensere, og på den måde bliver mere selvhjulpen, mere social, får øget selvværd og desuden bedre forståelse for både egen og andres situation.

Pædagogisk metode i praksis:

  • Vi støtter beboerne i selv at definere, hvad der er livskvalitet for dem
  • Vi støtter og yder omsorg individuelt og fagligt funderet til hver enkelt beboer
  • Vi arbejder altid ud fra beboernes ønsker og behov.

ET HØJT FAGLIGT NIVEAU OG SAMSPIL

Fjordstjernen har et højt fagligt niveau med flere forskellige faggrupper, der alle medvirker til den tværfaglige indsats for beboerne.

Tværfaglig indsats

Fjordstjernen har således ansat sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeut, fysioterapeut, socialkonsulenter samt ernærings- og sundhedsvejleder, som kan støtte og vejlede det øvrige personale og beboerne. Ud over disse har vi ansat bl.a. SSH, pædagogiske assistenter, sygehjælpere samt ufaglærte med det rette menneskesyn og lysten til at være med til at skabe et miljø, hvor beboerne trives.

Socialkonsulenten støtter beboerne i forhold til kontakt med kommune, indgivelse af ansøgninger og anker samt forståelse af lovgivning

Sygeplejersker sikrer, at det sygeplejefaglige niveau er højt, og koordinerer den sundhedsfaglige arbejdsgang. Sygeplejersken udarbejder desuden tryksårsscreeninger på alle beboerne, samt afholder kurser i medicinhåndtering for de andre faggrupper.

Fjordstjernen bruger Sensum som dokumentationssystem. Her kan du se en film om dette: https://eg.dk/kundecases/fjordstjernen/


Den terapeutiske indsats

Det terapeutiske arbejde på Fjordstjernen favner bredt. Nogle af de værktøjer, der anvendes, er blandt andet bevægelsesanalyser, styrketest og DEMMI-test.

Terapeuterne og andre tilknyttede specialister (såsom f.eks. Castillo Morales terapeut, Optometrist, ASK pædagog) udarbejder delmål og individuelle træningsprogram, lejringsbeskrivelser og forflytningsvejledninger. De superviserer personalet i at inddrage træning i alle daglige gøremål udover det faste udarbejdede træningsprogram.

Derudover udføres individuelle sansestimulerende øvelser og opsættes også kognitive delmål og indsatser. Alt i tæt samarbejde med beboerne og, hvis beboerne ønsker det, pårørende.

Der er løbende evaluering og supervisering af det daglige personale.

FASTE KONTAKTPERSONER

På Fjordstjernen er vi meget opmærksomme på, hvor problematisk det kan være for både beboere og pårørende, hvis de møder nye ansigter hver dag. Derfor gør vi en stor indsats for, ar beboerne og pårørende tilknyttet Fjordstjernen vil få faste kontaktpersoner på stedet.

Kontaktpersoner, der kender beboeren

Alle beboere vil således få to eller tre kontaktpersoner, der er uddannede pædagoger og/eller social- og sundhedsassistenter. Disse kontaktpersonerne vil have særligt fokus på den enkelte, samt kendskab til beboerens personlige, emotionelle og sociale liv, samt livshistorie.

Dette prioriterer vi for at skabe et så trygt miljø som muligt – for beboere såvel som pårørende.