Gæstebolig

Gæsteophold på Fjordstjernen

Fjordstjernen tilbyder gæsteophold til personer, der midlertidigt ikke kan være i deres eget hjem. Både private og kommuner kan henvende sig.

Årsagen til et gæsteophold kan f.eks. være:

  • Aflastning efter f.eks. udskrivelse fra sygehus, hvor vedkommende ikke kan klare sig i eget hjem.
  • Rehabilitering med fokus på træning til at opnå et bedre funktionsniveau, f.eks. efter et hoftebrud.
  • Palliation – god kærlig pleje og omsorg når livet rinder ud.
  • Ferieophold for dig der har brug for at komme på ferie i trygge omgivelser, f.eks. hvis din ægtefælle/samlever har brug for en pause.

Det skal være trygt at komme videre

Under opholdet tilbyder Fjordstjernen forplejning i enten gæsteboligen eller sammen med de øvrige beboere i enheden. Pårørende kan selvfølgelig også spise med.

Desuden har Fjordstjernen en bred vifte af medarbejdere, der står klar til at hjælpe. Personalegruppen består af både sundhedsfagligt og pædagogisk personale, og der vil være tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter, hvis det er et rehabiliterende ophold.

Udover det faglige personale, tilbyder Fjordstjernen også træning og massage, sansestimulering, gåture, cykelture, ledsagelse ud af huset, frisør og fodpleje samt en wellness-afdeling med boblebad og infrarød sauna.

Vores ønske er, at et ophold i gæstebolig skal skabe glæde og tryghed for både den enkelte borger og for de pårørende, der måske ellers har stået alene med ansvaret i hverdagen.

Praktisk info om ophold i gæsteboligerne

Alle ophold vil være forudgået af en kontrakt og en forventningssamtale, hvor der laves aftaler om varighed, pleje og betaling. Alle ophold er egenbetaling, og det er Fjordstjernen alene, der visiterer til gæsteboligerne.

Der vil være individuelle opfølgninger under gæsteopholdet, samt evaluering ved afslutning af forløbet.

Prisen er fra 2.500 kr. pr. døgn inkl. fuld forplejning samt basal pleje. Prisen aftales individuelt efter plejebehov og eventuelle tilkøb.

Læs mere om aflastningsophold her: Aflastningsophold

Om Fjordstjernen

Fjordstjernen er beliggende på havnekajen med en smuk panoramaudsigt over Holbæk fjord og er hjem for 84 faste beboere. Gæsteværelserne er placeret i ældreenheden og er forbundet to og to med et fælles badeværelse og et lille tekøkken.

Udover de kortere gæsteophold tilbyder Fjordstjernen boliger til borgere, som har brug for længerevarende rehabilitering og/eller livslang vedligeholdelses-træning med henblik på at få bedst mulig livskvalitet uanset opnåeligt funktionsniveau. Desuden tilbydes boliger til voksne mellem 30 og 60 år, der har varige funktionsnedsættelser og som ønsker at bo i et fællesskab med andre.