PÅRØRENDE

Pårørende

Fjordstjernen ønsker at involvere pårørende i dagligdagen, hvis det er et ønske fra beboeren. Fjordstjernens udgangspunkt er, at pårørendes viden og hjælp ofte medvirker til at alt lykkes bedst for beboeren.

Vi ønsker derfor et tæt samarbejde med pårørende, og vil arbejde aktivt for at kommunikationen er ordentlig, for at skabe det bedste liv for den enkelte beboer.

 

Pårørende er med på råd

Der er etableret et pårørenderåd. Pårørenderådet skal blandt andet arbejde med forhold der har generel interesse for beboerne og deres pårørende. Rådet vil blive samarbejdspartner for ledelse og beboerråd, og de vil blive hørt i væsentlige ledelsesmæssige forhold, som eksempelvis ved udarbejdelse og evaluering af Fjordstjernens strategiplaner.
Alle pårørende forventes aktive i forhold til arrangementer for beboere og pårørende.