PÅRØRENDE

Pårørende

Fjordstjernen ønsker at involvere pårørende i dagligdagen, hvis det er et ønske fra beboeren. Fjordstjernens udgangspunkt er, at pårørendes viden og hjælp ofte medvirker til at alt lykkes bedst for beboeren.

Vi ønsker derfor et tæt samarbejde med pårørende, og vil arbejde aktivt for at kommunikationen er ordentlig, for at skabe det bedste liv for den enkelte beboer.

Alle pårørende forventes aktive i forhold til arrangementer for beboere og pårørende.

1-2 ganger om året inviteres til pårørende-hygge i enhederne, hvor pårørende får mulighed for at snakke med hinanden og medarbejderne under uformelle forhold.

 

FJORDSTJERNENS PÅRØRENDERÅD

Involvering – pårørenderåd

Der er etableret et pårørenderåd. Pårørenderådet skal blandt andet arbejde med forhold der har generel interesse for beboerne og deres pårørende.

Rådet er samarbejdspartner for ledelse og beboerråd, og de vil blive hørt eksempelvis ved  udarbejdelse og evaluering af Fjordstjernens strategiplaner.

Samarbejdspolitik

Vedtægter for Pårørenderådet Fjordstjernen

Pårørenderådet – folder

Kontaktinformation til pårørenderådet:

Gerda Tarp, formand, gerda@casalunga.com

Rud Teglers, næstformand, teglers27@gmail.com

Birgitte Hemmingsen, kasserer, birgittekargaard@gmail.com

Lene Enggaard Jensen, enggaardjensen@gmail.com

Henning Kolstrup, hekolle@gmail.com

Jonna Hjort Jepsen, suppleant, jonnahj@gmail.com

Gabriel Munck, suppleant, gmunck@telia.com

Nete Bahrny, suppleant, netebahrny@gmail.com