ARTIKLER OG NYHEDER

Kompetenceudvikling på Fjordstjernen

Kompetenceudvikling med stort fokus på den neuropædagogiske tilgang. Det neuropædagogiske arbejde kræver et fælles sprog på tværs af organisationen og de mange faggrupper, der arbejder på Fjordstjernen. Alle medarbejdere gennemgår derfor 8 dages uddannelse med...

FLOT TILSYNSRAPPORT I FJORDCENTRET!

Tilsynets samlede vurdering: Det er tilsynets vurdering, at Tilbuddet i høj grad understøtter den enkelte borger i at udnytte deres fulde potentiale og at der er fokus på den enkelte borgers behov, ønsker og muligheder...

FJORDSTJERNELØBET 2023

KÆMPE SUCCES MED MANGE GLADE DELTAGERE! Hvert år til SKVULP arrangerer Fjordstjernen et løb hvor alle med forskellige handicaps kan deltage. I år var der et stort startfelt hvor der ivrigt blev heppet på deltagerne...

GÆSTEOPHOLD PÅ FJORDSTJERNEN

Fjordstjernen i Holbæk tilbyder nu gæsteophold til personer, der midlertidigt ikke kan være i deres eget hjem. Årsagen til et gæsteophold kan f.eks. være:   Aflastning efter f.eks. udskrivelse fra sygehus, hvor vedkommende ikke kan...

Neuropædagogik på Fjordstjernen

Jo større viden vi har om hjernens processer og de kognitive udfordringer, der er kendetegnende for Fjordstjernens beboere, des bedre vil vi kunne bidrage til, at skabe de bedst tænkelige rammer for beboerne. Derfor har...

Fysisk træning som medicin

Fjordstjernens Faglig leder; Fysioterapeut Josefine Falster Holmegaard har været på kursus om Sclerose for at kunne hjælpe vores beboer og andre borger med sclerose bedst muligt. Kurset har givet det nyeste viden om sclerose og...

Socialfagligt uanmeldt tilsyn

Tilsynet udtaler: Det er tilsynets overordnede vurdering, at Fjordstjernen gennem en velkoordineret indsats med inddragelse af flere faggrupper imødekommer borgernes behov for et alsidigt, aktivt, udviklende og vedligeholdende hverdagsliv. Medarbejderne reflekterer fagligt over praksis og...

FJORDSTJERNENS DYGTIGE ASK-TEAM

Hvad er ASK? Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) er en samlet betegnelse for de mange forskellige udtryksmåder og strategier, som kan anvendes, når talesproget ikke er tilstrækkeligt. ASK kompenserer for kommunikationsvanskeligheder, og muliggør at beboerne...

Tillykke til Bettina og Alice!

Efter 3 år er de endelig blevet færdige med deres Akademi uddannelse i sundhedspraksis. Fjordstjernen ønsker stort tillykke til Bettina og Alice! Godt klaret!   Det har været nogle meget lærerige år, som vi klart...

Fjordstjernen styrker fagligheden

Faglig leder Fjordstjernen har valgt at styrke fagligheden ved at udpege vores Fysioterapeut Josefine Falster Holmegaard til faglig leder. Det betyder, at Josefine fremadrettet vil være med til at udvikle den faglige kvalitet og retning...

Vi søger dygtige medarbejdere

Vil du bidrage til udviklingen af vores botilbud – så er det dig vi søger! Fjordstjernen søger pædagoger, pædagogiske assistenter og andre med erfaring indenfor det socialpædagogiske felt. Du skal være parat til at deltage...

Sanseprofiler

Sanseprofil Når vi kender beboernes sansemønstre, så får vi en større forståelse for beboerne, fordi vi kan tilskrive rigtig meget adfærd på baggrund af sanserne. Opleves en udadreagerende adfærd hvor en beboer eksempelvis kører sin...

Læserbrev i Nordvestnyt den 27/8 2020

Hvem er det: Der arbejder af lyst? Der er uundværlig? Der ikke viser, hvis man har en dårlig dag? Der altid er parat med trøst? Der altid er der til at støtte op? Der hjælper...