REHABILITERING – BÅDE DEN MIDLERTIDIGE OG DEN LIVSLANGE

Fjordstjernen tilbyder både midlertidig rehabilitering og varig døgnrehabilitering/træning via § 86.

Fjordstjernen tilbyder både midlertidig rehabilitering, samt en længerevarende døgnrehabilitering i trygge og unikke rammer.

Vi tilbyder den livslang vedligeholdelsestræning med henblik på at få bedst mulig livskvalitet – uanset opnåeligt funktionsniveau.

Det er kommunen som bevilliger indsatsen jf. § 86 stk. 1 eller stk. 2.

Der er også mulighed for tilkøb.

En samarbejdsproces.

Rehabilitering er en målrettet samarbejdsproces mellem en beboer, pårørende og fagfolk.

Formålet er, at beboeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering baseres på beboerens hele livssituation og beslutninger består af koordineret, sammenhængende og evidens baseret indsats.

Vi tilbyder også privat træning – læs mere her

Galleri

Her kan du se billeder og videoer fra hverdagen på Fjordstjernen.

Målgruppe

Fjordstjernens tilbud er for borgere, som har brug for længerevarende rehabilitering og/eller livslang vedligeholdelsestræning med henblik på at få bedst mulig livskvalitet – uanset opnåeligt funktionsniveau.

Målgruppen er voksne i alderen 18-65 år med skade efter sygdom eller ulykke, som har medført funktionstab eller medfødt handicap. Det kan være fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser i varierende grad og kompleksitet, der medfører behov for rehabilitering.

Som eksempler herpå kan nævnes:

· Hjerneblødning
· Hovedskader
· Hjernesvulster

Beboeren er altid i centrum

Fjordstjernen tilbyder rehabilitering med aktiv inddragelse og undervisning af pårørende. Beboeren vil være i centrum.

Fjordstjernen tilbyder således en neuropædagogisk indsats af et tværfagligt team som består af pædagoger, sundhedsfagligt personale, terapeuter, sygeplejerske, ernæringsassistenter og ASK-medarbejdere (alternativ supplerende kommunikation) – derudover er der tilknyttet en socialkonsulent.

Al personale, såvel sundhedsfaglig som pædagogisk, har en neuro-faglig og neuropædagogisk indsigt. Derudover har vi et tæt samarbejde med læge og evt.  psykolog og neuropsykolog hvis dette er tilknyttet beboeren.

Der er fokus på dokumentation og genoptrænings-, rehabiliterings- og handleplaner. Vi samarbejder tæt med kommunernes hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere og specialister.

Vi har tillige samarbejde med hjerneskadecenter Bomi i Roskilde, og deres specialister tilkobles forløb, hvor det vurderes relevant og kommunerne bevilger dette.
Al personale modtager løbende supervision og videreuddannelse.

Faciliteter

Fjordstjernen er bemandet alle døgnets timer.

Vi kan tilbyde store dejlige lejligheder, samt hyggelige og indbydende fælleslokaler.
Vi råder desuden over egne gode træningsfaciliteter, samt spa og sauna. Alle faciliteter er med tilgængelig indretning, som eksempelvis loftlift.

Læs også gerne mere under Gæsteboliger