OM FJORDSTJERNEN

VI KAN • VIL VIL • OG VI GØR SAMMEN

Fjordstjernen kan tilbyde boliger til borgere, som har brug for længerevarende rehabilitering og/eller livslang vedligeholdelses-træning med henblik på at få bedst mulig livskvalitet uanset opnåeligt funktionsniveau. Desuden tilbyder vi boliger til voksne mellem 30 og 60 år, der har varige funktionsnedsættelser og som ønsker at bo i et fællesskab med andre.

Borgere fra hele landet, der er visiteret til en plejebolig eller lignende bolig, kan frit vælge at flytte ind i Fjordstjernen.

Ønsker du mere information om Fjordstjernen, kan du evt. downloade vores seneste brochurer her:

Her kan du se Fjordstjernens priser.

Her kan du læse folderen om Fjordstjernen for ældre med plejebehov.

Her kan du læse folderen om Fjordstjernen for voksne med funktionsnedsættelse

Her kan du læse folderen om rehabilitering på Fjordstjernen

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på info@fjordstjernen.dk

Fjordstjernen  vil støtte beboerne i at leve det liv de ønsker, i frihed og fællesskab.

Et liv som styrker og udvikler – et liv i tryghed.

Med mere ansvar til den enkelte – mere frihed, flere valgmuligheder og større udfordringer.