Visitation til en bolig på Fjordstjernen

Når en kommune henvender sig om en borger, de ønsker visiteret til et af Fjordstjernens tilbud, vil Fjordstjernens socialrådgiver og visitationsudvalg have behov for helhedsbeskrivelse, en handleplan, VUM-udredning og/eller funktionsbeskrivelse på borgeren for at vurdere, om borgeren hører til Fjordstjernens målgrupper.

Den ene målgruppe er voksne, som er mellem 30 og 60 år på indflytningstidspunktet, som har varige funktionsnedsættelser og som ønsker at bo i et fællesskab med andre.

Den anden målgruppe er ældre, der har lyst til stadig at leve livet, og leve det i et fællesskab med andre.

Fælles for alle er, at det drejer sig om borgere, som har behov for pleje, omsorg, praktisk hjælp samt støtte i dagligdagen.

Hensyn og sammensætning

Ved visitationen lægges der vægt på borgerens funktionsniveau. Samtidigt tages der hensyn til sammensætningen med de nuværende beboere. Det skal kunne forventes, at kommende beboere kan profitere af tilbuddet på Fjordstjernen, hvor aktivt liv, frihed og fællesskab er bærende værdier.

Alle områder i Fjordstjernen er indrettet med plads til kørestole og andre hjælpemidler. Områderne vil have adgang til de samme fællesfaciliteter som bl.a. er fitness, spa, ergoterapi.

De 84 lejligheder er opdelt i enheder for borgere med samme behov, således at ældre og voksne bor i hver sin enhed.