FJORDCENTRET - TAKSTER

Der arbejdes med forskellige 4 takster på Fjordcentrets aktivitets og samværstilbud og 3 takster for beskyttet beskæftigelse. Desuden kan der aftales anden takst hvis brugere har behov for særligt tilrettelagt tilbud.

Prisen dækker alle ydelser der med rimelig kan forventes at opstå. Dog skal brugerne bevilges træning efter § 86, hvis der skal arrangeres træning.

Visitation sker i samarbejde mellem Fjordcentret og visiterende kommune. Fjordcentret fremsender indstilling om takstniveau til kommunen, der underskriver og returnerer. Takst revurderes senest 3 mdr. efter opstart, derefter er der visitering 1 gang om året, og hvis der indtræder særlige forhold som væsentlige ændringer i funktionsniveau.

Fjordcentret er forpligtet til at meddele visiterende kommune, hvis det vurderes at bruger vil kunne fungere på en lavere takst. Vurderer Fjordcentret at bruger bør indplaceres på højere takst, adviseres kommunen hurtigst muligt om dette.

Særlige foranstaltninger kan aftales udenfor taksten, hvis det skønnes at behovet er midlertidigt, eksempelvis efter et sygdomsforløb, eller et introduktionsforløb. Fjordcentret forpligter sig til at fremlægge handlingsplan for det særlige forløb.

Taksterne reguleres som hvert år til 1. januar jf. KL´s løn- og prisfremskrivning.

Beskrivelse af takster

Brugere med multiple funktionsnedsættelser og brugere med særlige sansemæssige behov indplaceres altid på højeste takst.

Brugere skal ikke opfylde samtlige af punkterne i beskrivelserne af de enkelte takster. Punkterne danner baggrund for en samlet vurdering af brugernes behov i forhold til ressource behov og brugersammensætning i grupperne på Fjordcentret.

Visitation fra og med 3 dage om ugen beregnes som fuldtidspladser, med afregning 365 dage om året. Uanset lukkedage og ferie. Dette er svarende til afregning på offentlige/kommunale steder. Deltidspladsers takst beregnes forholdsmæssigt ud fra dette, og er derfor højere end dagsprisen for fuldtidspladser.

TAKSTER 2023

365 dage om året – inkl. en hjemmedag om ugen, 5 ugers ferie pr. år.

Basis

 • 418 pr. dag
   • Kan indgå selvstændigt i social sammenhæng
   • Har ikke behov for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje
   • Få kommunikationsvanskeligheder
   • Glæde af aktiviteter med andre bruger
   • Lettere støtte til at deltage i aktiviteter

Niveau 1.

 • 711 kr. pr. dag
   • Let støtte i social sammenhæng
   • Mindre behov for praktisk hjælp og/eller mindre behov for hjælp til personlig pleje
   • Lette kommunikative udfordringer
   • Lette adfærdsmæssige udfordringer
   • Støtte til at deltage i aktiviteter

Niveau 2.

 • 1.025 kr. pr. dag
   • Støtte i social sammenhæng
   • Behov for praktisk hjælp og/eller behov for hjælp til personlig pleje
   • Kommunikative udfordringer
   • Adfærdsmæssige udfordringer
   • Støtte til at deltage i aktiviteter
   • Tæt opsyn

Niveau 3.

 • 1.281 kr. pr. dag
   • Fuld støtte i social sammenhæng
   • Fuldt behov for praktisk hjælp og/eller fuldt behov for hjælp til personlig pleje
   • Kommunikative udfordringer
   • Adfærdsmæssige udfordringer
   • Støtte til at deltage i aktiviteter
   • Fuld støtte til at deltage i aktiviteter
   • Meget tæt opsyn

365 dage/inkl. en hjemmedag om ugen, 5 ugers ferie

Basis

 • 418 kr. pr. dag
 • Arbejdsdusør: 10 kr. i timen
   • Kan indgå selvstændigt i social sammenhæng
   • Har ikke behov for praktisk hjælp eller til personlig pleje
   • Få kommunikationsvanskeligheder
   • Motiveret til at yde en meningsfuld arbejdsindsats efter sine evne
   • Lettere støtte til at udføre sine opgaver – kan arbejde selvstændigt kortvarigt med enkelte opgaver

Niveau 1

 • 711 kr. pr. dag
 • Arbejdsdusør: 8,50 kr. i timen
   • Let støtte i sociale sammenhænge
   • Mindre behov for praktisk hjælp og til personlig pleje
   • Lette kommunikative udfordringer
   • Lette adfærdsmæssige udfordringer
   • Moderat støtte til at udføre sine opgaver

Niveau 2

 • 1.025 kr. pr. dag
 • Arbejdsdusør: 7 kr. i timen
   • Støtte i sociale sammenhænge
   • Behov for praktisk hjælp og til personlig pleje
   • Adfærdsmæssige udfordringer
   • Kommunikative udfordringer
   • Tæt opsyn
   • Kraftig støtte til at udføre sine opgave