Voksne med handicap

Vi tilbyder boliger til voksne med funktionsnedsættelse, som ønsker et aktivt liv med frihed og fællesskab

Fjordstjernen henvender sig til voksne fra 18  år, der har varige funktionsnedsættelser, og som ønsker at bo i et fællesskab med andre. Alle vores beboere har behov for pleje, omsorg, pædagogisk støtte, praktisk hjælp og støtte i dagligdagen, og vi lægger vægt på, at den enkelte beboer søger en hverdag, hvor et aktivt liv, frihed og fællesskab er bærende værdier.

Alle områder i Fjordstjernen er indrettet med plads til kørestole og andre hjælpemidler. Alle har adgang til fællesfaciliteter som bl.a. er fitness, spa og træningsrum, og vi har naturligvis (vågne) nattevagter.

Galleri

Her kan du se billeder og videoer fra hverdagen på Fjordstjernen.

Lyse lejligheder med plads til personlighed

Målgruppe

Boliger for voksne med funktionsnedsættelser er for borgere, der er mellem 18 og 65 år på indflytningstidspunktet. Borgere, som har behov for pleje, omsorg, praktisk hjælp samt støtte i dagligdagen.

Vi er fagligt specialiserede indenfor følgende områder af funktionsnedsættelser:

Udviklingsforstyrrelser, fysiske funktionsnedsættelse, senhjerneskade samt multible funktionsnedsættelser.

Mest muligt fællesskab
Enhederne på Fjordstjernen er opdelt i forhold til beboernes funktionsniveau, så der er mulighed for mest muligt fællesskab – også når socialt samvær kræver stor støtte fra personalet. Inddeling i enhederne foregår ud fra visiterende kommunes funktionsbeskrivelser og naturligvis også ud fra dagligdagen på Fjordstjernen efter beboeren er flyttet ind.

Der vil for alle beboere være fokus på rehabilitering, og der er gode muligheder for daglig træning.