AFLASTNINGSBOLIG §84

aFLASTNINGSBOLIG på Fjordstjernen

Fjordstjernen tilbyder aflastningsophold § 84 til personer, der midlertidigt ikke kan være i deres eget hjem. 

Årsagen til et  aflastningsophold kan f.eks. være:

  • Aflastning efter f.eks. udskrivelse fra sygehus, hvor vedkommende ikke kan klare sig i eget hjem.
  • Tryghedsophold, hvis borger føler sig utryg i eget hjem
  • Borger der har brug for at komme på ophold i trygge omgivelser, f.eks. hvis ægtefælle/samlever/pårørende har brug for en pause.
  • Vurderingsophold ift. plejebehov eller andet

Det skal være trygt at komme videre

Under opholdet tilbyder Fjordstjernen forplejning i enten aflastningsboligen eller sammen med de øvrige beboere i enheden. Pårørende kan selvfølgelig også spise med.

Desuden har Fjordstjernen en bred vifte af medarbejdere, der står klar til at hjælpe. Personalegruppen består af både sundhedsfagligt og pædagogisk personale, og der vil være tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter, hvis det er et rehabiliterende ophold.

Udover det faglige personale, tilbyder Fjordstjernen også træning og massage, sansestimulering, gåture, cykelture, ledsagelse ud af huset, frisør og fodpleje samt en wellness-afdeling med boblebad og infrarød sauna.

Vores ønske er, at et ophold i aflastningsbolig skal skabe glæde og tryghed for både den enkelte borger og for de pårørende, der måske ellers har stået alene med ansvaret i hverdagen.

Praktisk info om ophold i gæsteboligerne

Alle ophold vil være forudgået af en kontrakt og en forventningssamtale, hvor der laves aftaler om varighed, pleje og betaling. Det er Fjordstjernen alene, der visiterer til aflastningsboligerne.

Der vil være individuelle opfølgninger under aflastningsopholdet, samt evaluering ved afslutning af forløbet.

Prisen er fra 2.500 kr. pr. døgn inkl. fuld forplejning samt basal pleje. Prisen aftales individuelt efter plejebehov og eventuelle tilkøb. Kommunen beregner og opkræver evt. egenbetaling.

Om Fjordstjernen

Fjordstjernen er beliggende på havnekajen med en smuk panoramaudsigt over Holbæk fjord og er hjem for 84 faste beboere. Gæsteværelserne er placeret i ældreenheden og er forbundet to og to med et fælles badeværelse og et lille tekøkken.

Udover de kortere gæsteophold tilbyder Fjordstjernen boliger til borgere, som har brug for længerevarende rehabilitering og/eller livslang vedligeholdelses-træning med henblik på at få bedst mulig livskvalitet uanset opnåeligt funktionsniveau. Desuden tilbydes boliger til voksne mellem 30 og 60 år, der har varige funktionsnedsættelser og som ønsker at bo i et fællesskab med andre.