Målgruppe: Voksne med handicap

Boliger for voksne med funktionsnedsættelser er for borgere, der er mellem 18 og 65 år på indflytningstidspunktet. Borgere, som har behov for pleje, omsorg, praktisk hjælp samt støtte i dagligdagen.

Vi er fagligt specialiserede indenfor følgende områder af funktionsnedsættelser:

Udviklingsforstyrrelser, fysiske funktionsnedsættelse, senhjerneskade samt multible funktionsnedsættelser.

Mest muligt fællesskab

Enhederne på Fjordstjernen er opdelt i forhold til beboernes funktionsniveau, så der er mulighed for mest muligt fællesskab – også når socialt samvær kræver stor støtte fra personalet. Inddeling i enhederne foregår ud fra visiterende kommunes funktionsbeskrivelser og naturligvis også ud fra dagligdagen på Fjordstjernen efter beboeren er flyttet ind.

Der vil for alle beboere være fokus på rehabilitering, og der er gode muligheder for daglig træning.

Er du interesseret i bolig, så kontakt vores socialkonsulenter her

√ Her kan du læse  brochurer om Fjordstjernen