NYT JOB?? Vi har vokseværk på handicap området og søger Social og sundhedsassistenter

 

Fjordstjernen søger
Social og sundhedsassistenter

Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter i Holbæk søger Social og sundhedsassistenter med erfaring indenfor handicapområdet, der har lyst og energi til at bidrage til udviklingen af vores boliger til voksne med funktionsnedsættelser. Der er etableret 2 enheder, svarende til 24 beboere i alder 30 – 65 år. Vi har fået flere beboere og lige nu mangler vi til deltidsstillinger både i fast aftenvagt og i fast dagvagt, med arbejde hver anden weekend. Dagvagten kan evt. være en omsorgsmedhjælper med erfaring indenfor området.

Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter er et privat tilbud. Det er kommunerne der henviser beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der vil være fokus på rehabiliterende indsats, og der findes nødvendige træningsfaciliteter på Fjordstjernen.

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordstjernen skal være et sted man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt.

Vi ønsker at du har ildsjælens ambition om at være med til at udvikle Fjordstjernen til en velfungerende arbejdsplads. Du arbejder selvstændigt og ser faglige udfordringer i at finde løsninger på de opgaver, du møder i løbet af din arbejdsdag.
Du skal være fortrolig med brugen af IT, vi benytter Bosted dokumentationssystem.
Da vi er en privatejet og en næsten ny virksomhed, får du stor indflydelse på både stillingen og stedet, ligesom du bliver en aktiv del af en kultur præget af frihed og fællesskab.

Har du lyst til at medvirke til udvikling af fagligheden, blive del af et team der arbejder tværfagligt ud fra et helhedssyn, hvor det er beboerne der definerer hvad der er livskvalitet for dem, og hvor din opgave bliver at støtte den enkelte ud fra deres ønsker og behov? Kunne du tænke dig at være del af et team hvor fagligheden vægtes højt?

Ansøgningsfrist til stillingerne er den 15. marts 2017.
Vi holder løbende ansættelsessamtaler.
Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk.linux314.unoeuro-server.com
Du kan læse mere om Fjordstjernen på www.fjordstjernen.dk