Værdigrundlag for Fjordcentret

Udvikling:

Vi styrker individuel kompetence og personlig udvikling
Vi udvikler Fjordcentret gennem beboer-/bruger- og personalemedindflydelse

Samarbejde:

Vi arbejder tværfagligt for at sikre forståelse for den enkelte beboer/bruger
Vi arbejder med brugerindflydelse i åben og positiv dialog

Trivsel, vi lægger vægt på:

Respekt
Ærlighed

Nuværende værdigrundlag er udarbejdet af ledelsen. I respekt for brugerindflydelse vil værdierne blive gen-drøftet, når der er etableret et brugerråd. Derefter besluttes fremtidige værdier i fællesskab.

Brugerne vil være med ved ansættelser, med høringsret.

Der vil blive valgt et brugerråd som er ansvarlig for at tage emner op, lave dagsorden og følge op på brugermødet hver mdr. Brugerrådet består af 4 brugere der vælges for 2 år af gangen og to personaler der støtter og vejleder processen.

Og der vil blive valgt et festudvalg, som består af 4 brugere og der vælges for 2 år af gangen. Det er brugerne der beslutter hvad og hvordan arrangementerne løber af staben. 2 personaler støtter og vejleder udvalget.