Værdigrundlag for Fjordcentret

Udvikling:

Vi styrker individuel kompetence og personlig udvikling
Vi udvikler Fjordcentret gennem bruger indflydelse.

Samarbejde:

Vi arbejder tværfagligt for at sikre forståelse for den enkelte bruger
Vi arbejder med brugerindflydelse i åben og positiv dialog

Det er tilsynets vurdering, at Fjordcentret arbejder relevant og individuelt med at støtte borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse og/eller samværs- og aktivitetstilbud tilpasset den enkelte borger.

Tilsynet 2020

Trivsel, vi lægger vægt på:

Respekt
Ærlighed

Værdier drøftes og besluttes i fællesskab.

Brugerne vil være med ved ansættelser, med høringsret.

Der vil blive valgt et brugerråd som er ansvarlig for at tage emner op, lave dagsorden og følge op på brugermødet hver mdr. Brugerrådet består af 4 brugere der vælges for 2 år af gangen og to personaler der støtter og vejleder processen.

Og der vil blive valgt et festudvalg, som består af 4 brugere og der vælges for 2 år af gangen. Det er brugerne der beslutter hvad og hvordan arrangementerne løber af staben. 2 personaler støtter og vejleder udvalget.

Personale

Fjordcentret har både pædagogisk og sundhedsfaglig personale.

Det vurderes at der i høj grad er de nødvendige kompetencer til stede i personalegruppen.

Tilsynet 2020

Kontakt gerne for rundvisning og spørgsmål:

Kamilla Broch Bøgelund

Centerleder

Mail: kabb@fjordstjernen.dk
Tlf: 44 12 85 01