Opbygning

OPYGNING OG KOMPETENCEPROFILER

Tæt koordineret og integreret samarbejde mellem centrets forskellige fagpersoner og andre relevante aktører. Der lægges vægt på en fælles arbejdsproces, hvor der planlægges et struktureret program, formuleres mål, dokumenteres og evalueres i fællesskab.

Hver fagperson anvender egen ekspertise med henblik på at opnå brugerens fælles aftalte mål. Fælles sprog og en fælles forståelse for arbejdsprocessen og anerkendelse af hinandens faglige viden er en nødvendighed.

Alle mestrer flere faglige tilgange til brugeren, idet man dels træner på et højt niveau inden for sit eget fagspeciale, og dels understøtter de øvrige fagspecialers arbejde gennem arbejde med brugeren på generalistniveau superviseret af specialisten. Samarbejdet gennemføres som fælles forberedelse og evaluering. Derudover inddrages brugerens hverdag og andre aktører såsom plejepersonale og pårørende. Alle skal kende det fælles mål og være en del af processen. Alle personer skal tænke en integreret træningen i de almindelige hverdagsprocesser.

Elementer og muligheder i den personlige træning

• Hjemmetræning – træning i beboerens egen lejlighed
• Individuel og tværfaglig vurdering på basis af udvalgte og anerkendte undersøgelser og tests.
• Træning/genoptræning til enkelte og til grupper.
• Udarbejdelse af statusbeskrivelser
• Udarbejdelse af ansøgninger til kommuner
• Evaluering, tests og dokumentering af indsatsen løbende
• Udarbejdelse individuelle træningsprogrammer inkl. relevante delmål
• Rådgive, vejlede og undervise pårørende, plejepersonale og andre relevante omkring den enkelte
• Inddragelse, efter brugerens ønsker, pårørende i træningen og i hele forløbet
• Deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring den enkelte beboer/borger
• Yde supervisering, vejledning og undervisning af Fjordstjernens og andre bosteders personale og andre samarbejdspartner eller aktører
• Ernæringsscreening – kostvejledning
• Sundhedstjek – sundhedsvejledning
• Wellness
• Sansestimulering

Kompetenceprofil på de enkelte fagpersoner

Da vi ønsker et massivt fokus på dels den enkelte borger og dels på en tværfaglig vurdering af træningsmetoder, mål og midler, er det vigtigt, at de involverede ansatte ønsker at støtte op op dette fokus.

Det betyder, at de skal være i stand til at foretage en individuel og tværfaglig vurdering på basis af udvalgte og anerkendte undersøgelser og tests, samt at varetage undervisning/genoptræning/træning både til enkelte og til grupper, således at borgeren altid får tilbudt den form for træning, der passer til ham/hende.

Desuden skal fagpersonerne være i stand til

• at motivere til en fælles proces og styring mod brugerens mål
• at udarbejde statusbeskrivelser
• at evaluere og dokumentere indsatsen løbende
• at udarbejde individuelle træningsprogrammer inkl. relevante delmål
• at rådgive, vejlede og undervise pårørende, plejepersonale og andre relevante
• at, hvis brugeren ønsker dette, inddrage pårørende i træningen og i hele forløbet
• at deltage i det tværfaglige samarbejde omkring den enkelte beboer/borger – herunder f.eks. handleplanmøder
• at yde supervisering, vejledning og undervisning af Fjordstjernens personale og andre samarbejdspartner