NADA BEHANDLING

Information om NADA-behandling

NADA behandling er virksom ved f.eks. angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed og irritabilitet. Metoden kan benyttes ved behov her og nu, samt til langtidsbehandling.

Behandlingen består af 3-5 nåle i hvert øre. Nålene er tynde, sterile engangsnåle, som altid kasseres efter en behandling. Nålene skal sidde i øret i 30-45 minutter og brugeren bør sidde stille og slappe af for at opnå fuld effekt. Nålene vil løsne sig i løbet af behandlingen. Det ses ofte at enkelte af nålene falder ud.

Enhver form for medicinsk behandling kan fortsætte som hidtil. Alle, uanset om man måtte lide af sygdom eller ej, kan have gavn af NADA-behandling. NADA-behandling kan ikke overdoseres og der er ingen risiko for afhængighed.

Behandlingen betragtes som bivirkningsfri. I meget sjældne tilfælde kan brugeren få lidt hovedpine. Dette afhjælpes ved at fjerne nålene. Behandlingen er generelt smertefri. Der mærkes som regel et lille stik, som straks forsvinder. Enkelte af punkterne i øret føles nogle gange ømme. Dette er som regel et tegn på en effektiv behandling.

Under behandlingen vil de fleste føle sig afslappede eller opleve let eufori. Nogle falder i søvn. Andre kan mærke varme, kuldefornemmelser eller snurren i øret eller dele af kroppen. Dette er en helt normal reaktion.

Efter nogle behandlinger vil den afslappende eller euforiske virkning ikke længere indtræde så markant. Dette er ikke et tegn på, at akupunkturen ikke virker – snarere tværtimod.

Effekten af akupunkturen holder sig som regel mindst 24 timer. Selvom man har søvnproblemer kan behandlingen godt gives om formiddagen.

Øre-akupunktur kan gives hver dag. I starten har de fleste brug for behandling 3-5 gange om ugen. Ved svære symptomer kan behandlingen i starten gives en eller to gange om dagen. Behovet vil falde til det halve i løbet af nogle uger. Hvis brugeren føler behov kan man uden videre øge antallet af behandlinger.