MASSAGE

Healing massage

Healingmassage er en meget langsom og dyb massage – en blid og omsorgsfuld helkropsmassage, hvor krop og sind bliver behandlet som et, hvor der veksles mellem langsomme, dybtgående strøg, og det at hænderne bare hviler stille på kroppen.

Healingsmassagen virker dybt ved sine lange strøg og opmærksomheden fra hænderne. Kroppen husker og lagrer forskellige oplevelser i musklerne.

Under hele massagen er der i høj grad fokus på, hvorledes modtageren af massagen reagerer. Der opstår en følelse af øget kropskontakt, og sindet falder til ro. Healingsmassage virker dybt afspændende, og kan lindre og afhjælpe spændinger samt smerter i muskler og led. Mange oplever at hvile mere i sig selv efter at have modtaget en healingsmassage. De får dermed mere energi og overskud til hverdagen.

Healingsmassage går ind og påvirker både fysisk og psykisk.

De fysiske belastninger der kan afhjælpes kan bl.a. være: hovedpine, muskel,-led- smerter, muskelinfiltrationer samt at afhjælpe sportsskader.

Massagen kan bl.a. være med til at øge blodcirkulationen og forbedre fordøjelsessystemet.

Ved at afsætte tid til en healingsmassage og slappe koncentreret af i den tid det tager, får musklerne tid og rum til at genoplade. Mange har, ikke-bevidste spændinger og når de bliver afspændt, opleves et højere energiniveau.

Psykisk kan healingsmassage gå positivt ind og påvirke f.eks. stress, træthed og lavt energiniveau. Koncentrationen og kreativiteten kan ligeledes forbedres ved, at der nu er et energioverskud.

Aftale tid med Rikke på mail: rila@fjordstjernen.dk.linux314.unoeuro-server.com

Se prisliste her.

Fysiurgisk massage

Fysiurgisk massage er en massageform, hvor massøren arbejder dybt i væv og muskulatur. Massagen tager udgangspunkt i kroppens anatomiske opbygning, hvilket stiller krav til massørens viden omkring musklernes udspring, tilhæftning, funktion samt tilstand. I modsætning til en kosmetisk massage (overfladisk massage) bliver muskulaturen gennemarbejdet og eventuelle skader kan afhjælpes.

En fysiurgisk massage udføres ved hjælp af forskellige massageteknikker, der gør det muligt for massøren at tilpasse den fysiurgiske massage til den enkelte klient og eventuelle problemer.

Massageformen afspænder og giver ro, giver en bedre blodgennemstrømning, og udskiller affaldsstoffer, anvendes forebyggende mod skader, afhjælper muskulære problemer og ikke mindst giver den en øget kropsbevidsthed.

Se prisliste her.

Triggerpunktsmassage

Triggerpunkter er små spændingsknuder, der ligger i musklerne og som ved et let insisterende tryk kan løsne muskelspændinger.

De fleste af os kender det at nakkemusklerne er ømme, ryggen er spændt og balderne er som sten, enten fordi man har siddet eller stået i uvante stillinger eller har overbelastet kroppen ved fysisk aktivitet eller psykisk med for meget stress.

Når muskler overbelastes eller trættes, dannes triggerpunkter i musklerne. Det føles og omtales i daglig tale som ”myoser” og medfører en lokal sammentrækning. Hvert triggerpunkt genererer to smertemønstre. Det ene er en lokal smerte/ømhed direkte i musklen. Det andet omtales som en refereret/udstrålende smerte eller snurrende fornemmelse til et hudområde væk fra musklen.

Selve triggerpunktsbehandlingen består af opvarmende og afslappende massagestrøg suppleret med direkte tryk i triggerpunktet. Varigheden af hvert tryk varierer fra 10-30 sek. per tryk. Det direkte tryk gør til at starte med ondt, men som trykket holdes aftager smerten og musklen giver slip på sin sammentrækning, så man får brudt den onde cirkel med smerte, der giver muskelsammentrækning, som medfører mere smerte osv.

Det er ikke altid, at smerten og triggerpunktet forsvinder helt. Nogle gange vil det tage op til 3-4 behandlinger, før triggerpunktet er helt elimineret, hvis årsagen vel og mærke også er fjernet. Man kan som tommelfingerregel sige, at desto længere tid et triggerpunkt har siddet, jo længere tid vil det også tage at få det fjernet.

Se prisliste her.