FJORDSTJERNENS FYSIOTERAPEUTER

Josefine Holmegaard Falster

Fysioterapeut og faglig leder på Fjordstjernen

Autoriseret fysioterapeut, UCSJ Næstved– University College Sjælland, 2010.
Den Sundhedsfaglig Suppleringsuddannelse, Syddanskuniversitet, 2013

De seneste 6 år har jeg arbejdet som neurologisk fysioterapeut på Fjordstjernen. Tidligere har jeg arbejdet på neurologisk afdeling, i en privat klinik og på et andet bosted, hvorigennem jeg har erhvervet en bred praktisk erfaring indenfor det neurologiske speciale.

Det er vigtigt for mig at forløbene tilrettelægges med udgangspunkt i et forskningsbaseret og fagligt grundlag, og jeg har høje forventninger til kvaliteten i tilrettelæggelsen af forløbene. Jeg har derfor sideløbende videreuddannet mig indenfor behandlingsmetoder, der er målrettet det neurologiske speciale (Neurodynamik, behandling af bindevæv, Fysioflow, manuel behandling, sanseintegration/udarbejdelse af sanseprofiler m.m).

JULIE HENRIETTE HANSEN

Fysioterapeut på Fjordstjernen

Autoriseret fysioterapeut ved Professionshøjskolen Absalon Roskilde, 2021.

De seneste 2 år har jeg arbejdet som fysioterapeut på Fjordstjernen. Inden jeg kom til Fjordstjernen har jeg arbejdet på privat klink, hvor jeg har fået en bred faglig vifte indenfor forskellige problematikker og funktionsnedsættelser. På klinikken varetog jeg neurologiske hold, samt udebehandlinger på et bosted for unge og voksne med forskellige neurologiske diagnoser, hvoraf interessen for neurologien opstod.

Det er vigtigt for mig at møde borgerne der hvor de er og have deres målsætning med i forløbene med et fagligt grundlag indenfor neurologien. Derfor har jeg sideløbende efteruddannet mig i forskellige behandlingsmetoder, indenfor det neurologiske speciale – Manuel terapi af OE og UE med neurorehabilitering, Parkinsons kursus v. Parkinson foreningen, IBITA Bobath Grundkursus.