ASK – ALTERNATIV SUPPLERENDE KOMMUNIKATION

Information om ASK – alternativ supplerende kommunikation

ASK er en fælles betegnelse for de mange udtryksmåder, man kan kommunikere på, hvis talen ikke er tilstrækkelig.

Mennesker, der ikke har et funktionelt talesprog, enten varigt eller midlertidigt, har brug for en alternativ eller supplerende udtryksform som erstatning for sproget. ASK involverer alle forskellige kommunikationsformer, der kan bruges når talen ikke er tilstrækkelig. Det kan fx være mimik, kropssprog, blikretning, udpegning med hånd/øjne, tegn og brug af billeder eller symboler.

Der kan være behov for at bruge hjælpemidler som f.eks. udpegningstavler eller –bøger med grafiske symboler og fotos, og/eller talemaskiner eller pc og tablets med særligt udviklede kommunikationsprogrammer.