Marte Meo metoden

Information om Marte Meo metoden

Det er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er altså fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Det er en meget konkret og løsningsorienteret metode med udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos brugerne. Via udvalgte videoklip får man konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte træningen.

Videooptagelse og analyse af samspil gør det muligt at få øje på brugerens ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig træning, udvikling og samspil.

Metoden er et redskab til at få øje på:

• Hvad personen mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.
• Hvad personalet/pårørende allerede gør, som er udviklingsstøttende for brugeren.
• Hvad den personalet/pårørende har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe brugeren videre i sin udvikling.

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid -, sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.