Fjordstjernens fysioterapeuter

En præsentation af Fjordstjernens Fysioterapeuter:

Josefine Holmegaard Falster

 

Ny fysioterapeut er ansat pr. 1 oktober 2018.

Josefine er en super faglig fysioterapeut som behandler individuelt og i hold. Josefine er en del af det tværfaglige team for et fokus på den enkelte.

Josefine præsenterer sig:

Jeg har været uddannet fysioterapeut siden 2010. De sidste 4 år har jeg arbejdet som fysioterapeut på Jonstrupvang-bebyggelsen. Det primære arbejdsområde har her været indenfor det neurologiske område. Med ansvaret for behandling af unge og voksne med hjerneskade.

Mine erfaringer spænder bredt. Jeg har tidligere arbejdet på klinik og sygehus, hvorigennem jeg har erhvervet mig en bred erfaring inden for det fysioterapeutiske område. Min tilgang til borgerne og behandlingen er, at det skal være meningsfuldt og motiverende. Jeg lægger stor vægt på at inddrage borgerne i målsætningen og anvender ofte øvelsesterapi som en del af træningen, da det giver hurtige resultater.

Jeg videreuddanner mig løbende og har speciale uddannelse inden for McKenzie konceptet til diagnosticering og behandling af nakke og ryg. Derudover har jeg videreuddannelse i akupunktur og ledmobilisering samt kursus i neurodynamik, som er et redskab til behandling og undersøgelse af neurologiske patienter.

Mine interesseområder er neurologi, ryg og nakke samt træningsterapi. Jeg ser gerne på hvordan holdning- og bevægelsesmønstre påvirker kroppen som helhed, og hvordan man kan forebygge negative konsekvenser af dette.

Karin Nielsen

Jeg har en blandet og mangeårig neurologisk erfaring og har arbejdet med både børn og voksne.

Inden jeg startede i Bramsnæs Fysioterapi var jeg 16 år på Afsnit for Traumatisk Hjerneskade, hvor jeg behandlede både børn og voksne.
Derudover har jeg arbejdet i alt 5 år indenfor specialområdet med børn, jeg har arbejdet i Norge og med en norsk organisation i Libanon, ligesom jeg har almen erfaring fra sygehus.

Det vigtigste i denne sammenhæng må være årene på Traume. Jeg er vant til at arbejde med alle typer patienter – fra helt dårlige patienter, som ikke er ved bevidsthed til de bedste, der stort set er blevet selvhjulpne igen. Jeg har erfaring med patienter, der både er fysisk handicappede og mere kognitivt handicappede.

Jeg har en bred uddannelse indenfor koncepterne Affolter, Bobath, Coombes og Neurodynamik. Jeg var ressourceperson indenfor Affolter konceptet og har undervist både teoretisk og praktisk om konceptet.

Jeg er vant til at arbejde med pårørende i krise og til en arbejdsdag bygget op omkring et tæt tværfagligt samarbejde.

Fjordstjernen:

– Rehabilitering af voksne med handicap og ældre med plejebehov.
– Uddannelse af Fjordstjernens træningsvejledere.
– Supervision og vejledning til Fjordstjernens personale og beboere.
– Udarbejdelse af træningsprogrammer til Fjordstjernens beboere.
– Ansvarlig for træningshold.
– Sundhedsfremmende tiltag, forflytning, sparringspartner og tovholder på flere rehabiliteringsforløb.

√ Her kan du se Fjordstjernens priser.