Castillo Morales

Information om Castillo Morales konceptet:

Konceptet omfatter undersøgelse og behandling af borger med medfødte eller erhvervede neurologiske skader, herunder også personer med massive vanskeligheder til at opretholde de basale livsfunktioner.

Der er tale om et helhedsorienteret behandlingskoncept, som styrker og udvikler de potentialer og færdigheder en person med handicap har, for derved at opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet.

Via neuro-motorisk kropsterapi stimuleres de diagonale muskelkæder gennem manuelle teknikker med vibration som forberedelse og bearbejdelse, før der stilles krav om funktion i asymmetriske bevægemønstre, der er grundlaget for aktive, viljebestemte bevægelser. Ved den orofaciale regulationsterapi sker der en forberedelse og bearbejdning af den mimiske muskulatur og oralmotorikken. Også her anvendes vibration og stimulering af de motoriske zoner, hvor det drejer sig om at skabe en neurologisk baning, så sensibilitet og muskeltonus afstemmes.

Regulation af de orofaciale funktioner, herunder kontrol af mundlukke, mimik og artikulation