TRÆNINGS OG SUNDHEDSCENTERCENTER

Træning tilpasset den enkelte

Mennesker er forskellige og derfor skal træning og rehabilitering også være tilpasset den enkelte. Det gør vi på Fjordstjernen. Vi tager hensyn til borgerens ressourcer, livshistorie og aktuelle behov. Vi tilbyder dygtigt fagpersonale, der bakker op hele vejen – og måske vigtigst af alt: Vi opgiver ikke!

Vi stiller krav, styrer, udfordrer og støtter den enkelte.

Ved sygdom, skader, alderdom og handicap svækkes kroppen generelt, og i forbindelse med en hjerneskade og andre varige neurologiske lidelser, vil kroppen afkræftes ganske alvorligt.

Derfor er det vigtigt, at der iværksættes en genopbygning af styrke og udholdenhed gennem hyppig, intensiv og langvarig træning. Det er imidlertid ikke helt ligegyldigt, hvilken form for træning, man benytter sig af, f.eks. er træning med mange gentagelser med til at stimulere gendannelsen af hjernens netværk, og dermed evnen til at styre kroppen og de kognitive processer.

På Fjordstjernens Trænings og Sundhedscenter ønsker vi at sikre, at den enkelte borger får præcis den træning, han/hun vil have bedst udbytte af. Dette sikrer vi via et tværfagligt fokus, samt ved at turde stille krav, styre, udfordre og støtte den enkelte i at opretholde eller opnå bedre funktionsniveau og dermed bedre livskvalitet.

Målgruppe – også for dig som ikke bor på Fjordstjernen.

Målgruppen for Fjordstjernens Trænings- og Sundhedscenter er dels beboere på Fjordstjernen med udgangspunkt i neuro rehabilitering og vedligeholdelsestræning og dels borgere udenfor Fjordstjernen med udgangspunkt i neuro rehabilitering.

VI TILBYDER

• Genoptræning og vedligeholdelses træning på højt fagligt niveau – kognitivt og fysisk.
• Individuelt tilpasset træning eller holdtræning.
• Medinddragelse af Fjordstjernens mange faglige ressourcer efter ønske og behov.
• Et videnscenter som kan supervisere beboer, borger, pårørende og personale.

Et fælles fokus

Vi mener, at et fokus på tværfaglighed giver de bedste resultater. Derfor lægger vi vægt på et tæt koordineret og integreret samarbejde mellem centrets forskellige fagpersoner og andre relevante aktører. Der lægges således vægt på en fælles arbejdsproces, hvor der planlægges et struktureret program, formuleres mål, dokumenteres og evalueres i fællesskab.

På denne måde vil hver fagperson kunne anvende egen ekspertise med henblik på at opnå de fælles aftalte mål for brugeren. Fælles sprog og en fælles forståelse for arbejdsprocessen og anerkendelse af hinandens faglige viden er en nødvendighed.

Derudover inddrages brugerens hverdag og andre aktører såsom plejepersonale og pårørende. Alle skal kende det fælles mål og være en del af processen. Alle personer skal desuden tænke en integreret træning ind i de almindelige hverdagsprocesser

Mange faggrupper sikrer den bedste træning

Da vi på Fjordstjernens Trænings- og Sundhedscenter ønsker et massivt fokus på dels den enkelte borger og dels på en tværfaglig vurdering af træningsmetoder, mål og midler, er det vigtigt, at de involverede ansatte ønsker at støtte op om dette fokus. Desuden ønsker vi at kunne tilbyde så varieret et forløb som muligt, hvorfor vi har en lang række fagområder og specialer repræsenteret i centeret:

• Fysioterapeut
• Ergoterapeut
• Træningsvejleder
• ASK – alternativ supplerende kommunikation
• Massør
• NADA behandler
• Pædagoger
• Sundhedsfagligt personale
• Sygeplejersker
• Socialkonsulenter
• Psykolog (ekstern)
• Fysioterapeut med speciale i Castillo Morales (ekstern)
• Psykiatriker (Ekstern)
• Neuropædagog
• Sygeplejerske
• Demensteam