Tilsynsrapport 2017

Uddrag af Tilsynsrapporten:

En friplejebolig med en samlet engageret ledelse, engagerede medarbejdere samt beboere, der er tilfredse med at bo på Fjordstjernen.

Hovedindtrykket i forhold til beboerne er, at beboerne trives og er glade for at bo på Fjordstjernen – et indtryk der igen i år direkte understøttes ved tilsynsbesøget, både i forhold til Tilsynets observationer og ved interviews med beboere, medarbejdere og ledere.

Interviews med beboere, medarbejdere og ledere tyder fortsat på en god inddragelse i forhold til den individuelle indsats.

Der er efter Socialtilsynets vurdering en fin organisering af indsatsen samlet.

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at beboerne har en stor indflydelse på eget liv og at man som beboer selv kan vælge fra og til i livet – også i forhold til mål og ønsker om Fjordstjernens indsats, for deltagelse i de forskellige aktiviteterne og i forhold til samarbejdet med eventuelle pårørende.

Medarbejderne opleves at have meget stor accept at den enkelte beboer og at der er stor opmærksomhed på beboerens selvbestemmelse, medbestemmelse og det, at beboerne har et værdigt liv.

Interviews med beboere viser fortsat meget stor tilfredshed, hvad enten det drejer sig om hjælpen, kompetencer, aktiviteter, inddragelse eller de fysiske rammer.

Det er fortsat Socialtilsynets klare opfattelse, at de flotte nye fysiske rammer på Fjordstjernen giver mange meget forskelligartede muligheder og at disse rammer er med til at understøtte både beboere og pårørendes tilfredshed.

Læs hele Tilsynsrapporten her: Fjordstjernen tilsynsrapport 2017