Socialfagligt uanmeldt tilsyn

Tilsynet udtaler: Det er tilsynets overordnede vurdering, at Fjordstjernen gennem en velkoordineret indsats med inddragelse af flere faggrupper imødekommer borgernes behov for et alsidigt, aktivt, udviklende og vedligeholdende hverdagsliv. Medarbejderne reflekterer fagligt over praksis og tiltag, såsom kurser, temadage og tværfaglighed, og en tydelig organisation understøtter praksis og udvikling af tilbuddet. Beboere udtaler: Borgerne giver […]