Mærke: træning

Sanseprofiler

Sanseprofil Når vi kender beboernes sansemønstre, så får vi en større forståelse for beboerne, fordi vi kan tilskrive rigtig meget adfærd på baggrund af sanserne.

Læs mere »