Indlæg

Socialfagligt uanmeldt tilsyn

Tilsynet udtaler: Det er tilsynets overordnede vurdering, at…