Sanseprofiler

Sanseprofil Når vi kender beboernes sansemønstre, så får vi en større forståelse for beboerne, fordi vi kan tilskrive rigtig meget adfærd på baggrund af sanserne. Opleves en udadreagerende adfærd hvor en beboer eksempelvis kører sin kørestol aggressivt, eller konstant søger personalets opmærksomhed, kan det være udtryk for et over- eller et understimuleret sansesystem. ”Sansebearbejdning er […]