Sygeplejerske søges

Kunne du tænke dig at være del af et team, hvor faglighed vægtes højt og hvor ledelsen tager udgangspunkt i et anerkendende miljø med høj faglighed og fokus på kompetenceudviklingen?

Så er det måske dig, vi leder efter.

Vi ønsker at styrke den sygeplejefaglige indsats på Fjordstjernen i Holbæk, og søger derfor en erfaren sygeplejerske, der har lyst og energi til at bidrage til vores fortsatte udvikling.

Om dig:

  • Du er fortrolig med IT – vi benytter Sensum dokumentationssystem.
  • Du kan arbejde selvstændigt, reflekterer over egen praksis og kan prioritere opgaverne i dagligdagen.
  • Du kan bidrage med overblik og godt humør.
  • Du brænder for sygeplejen og kan lide at varetage alsidige sygeplejemæssige opgaver.
  • Du vil og kan tage ansvar for at planlægge, samt deltage i den daglige pleje ift. komplekse sygeplejeforløb, på lige fod med øvrige kollegaer.
  • Du kan lide at vejlede, undervise og supervisere plejepersonalet i faglige spørgsmål bl.a. ved sidemandsoplæring.
  • Du har interesse i at arbejde tværfagligt med de forskellige faggrupper, vi er i berøring med på Fjordstjernen
  • Du er optaget af egen og andres faglige udvikling i hverdagen.

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordstjernen skal være et sted, hvor man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt.

Du vil blive en aktiv del af en kultur præget af frihed og fællesskab, du vil få et fagligt fællesskab med to andre sygeplejersker, samt med alle de øvrige pleje- og pædagogiske personaler.

Du vil blive ansat i en flex-stilling, hvor du selv er med til at tilrettelægge dit arbejde. Vi ønsker sygeplejedækning alle hverdage mellem kl 8-17. Der kan blive behov for fremmøde enkelte lørdage, hvilket planlægges sammen med egen leder.

Har du lyst til at blive en del af et team, der arbejder tværfagligt ud fra et helhedssyn, hvor det er beboerne selv, der definerer, hvad der er livskvalitet for dem?

Så glæder vi os til at modtage din ansøgning senest den  17/8 20.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Spørgsmål til Centerleder Stella Heuser: 51833992

Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk

Du kan læse mere om Fjordstjernen på www.fjordstjernen.dk

Kort om Fjordstjernen

Fjordstjernen består af 7 boligenheder med i alt 87 beboere. 3 boligenheder er plejeboliger til ældre og 4 boligenheder er til voksne i alderen 18 – 65 år med funktionsnedsættelse, herunder også senhjerneskadede med behov for rehabilitering.

Fjordstjernen er et privat tilbud, efter friplejeboligloven. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der er fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats for alle beboerne, og der findes alle de nødvendige træningsfaciliteter.