Stjernecentret – priser

(HELDAGS-PLADS)

  • Prisen er inkl. fuld forplejning.
  • Beskrivelsen af brugers forudsætninger er ikke udtømmende og taksten kan differentieres efter aftale.
  • Fjordstjernen har rådighed over lift efter behov
  • Personlige hjælpemidler skal medbringes

Skriv til stjernecentret@fjordstjernen.dk  – du vil blive kontaktet for en uforpligtende samtal.

Basistakst (250 kr.)

Brugers forudsætninger:
Selvhjulpen – ingen/lidt støtte

Lav takst (500 kr.)

Brugers forudsætninger:
Kan indgå i sociale sammenhænge.
Er rimeligt selvhjulpen både mentalt og motorisk.
Kan klare de fleste daglige funktioner med verbal støtte
Kan selv klare toiletbesøg
Er selvstændig på ture ud af huset
Har ingen eller kun mindre kommunikations vanskeligheder

Mellem takst (825 kr.)

Brugers forudsætninger:
Har svært ved at indgå i sociale sammenhænge uden støtte.
Har brug for støtte i dagligdags funktioner
Er afhængig af hjælpemidler
Har kommunikative vanskeligheder
Har adfærdsmæssige vanskeligheder
Har brug for 1:1 relation i nogle situationer
Har brug for tæt opsyn
Har brug for hjælp i spisesituationer
Er afhængig af personalets støtte på ture

Høj takst (1.650 kr.)

Bruger forudsætninger:
Har brug for støtte i sociale relationer.
Er afhængig af hjælp i dagligdags funktioner
Er afhængig af hjælpemidler
Har massive kommunikative vanskeligheder
Har uhensigtsmæssig adfærd
Har brug for 1:1 i de fleste dagligdags funktioner
Har behov for tæt / konstant opsyn
Er afhængig af fuld hjælp på ture