Socialfagligt uanmeldt tilsyn

Tilsynet udtaler:

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Fjordstjernen gennem en velkoordineret indsats med inddragelse af flere faggrupper imødekommer borgernes behov for et alsidigt, aktivt, udviklende og vedligeholdende hverdagsliv. Medarbejderne reflekterer fagligt over praksis og tiltag, såsom kurser, temadage og tværfaglighed, og en tydelig organisation understøtter praksis og udvikling af tilbuddet.

Beboere udtaler:

Borgerne giver overordnet udtryk for, at de bliver hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen, og tilsynet iagttager en anerkendende og respektfuld omgangsform.

Borgerne giver udtryk for, at de er selvbestemmende, samt at medarbejderne er gode at tale med og tage med på råd, også hvis noget er svært.

Pårørende udtaler:

Kvaliteten i forbindelse med den hjælp og støtte, som borgerne modtager, opleves som professionel, og en pårørende udtrykker, at det er glædeligt, når borgeren efter en weekend hjemme ved familien, selv ønsker og med glæde vender retur til Fjordstjernen. Ligeledes oplever en pårørende en stor udvikling blandt andet gennem arbejdet med borgerens delmål.

De pårørende oplever, at der er en respektfuld omgangstone og kommunikation med borgerne, og det suppleres med, at medarbejderne er imødekommende og hjælpsomme ved de pårørende besøg.

Læs hele rapporten her