Sanseprofiler

Sanseprofil

Når vi kender beboernes sansemønstre, så får vi en større forståelse for beboerne, fordi vi kan tilskrive rigtig meget adfærd på baggrund af sanserne. Opleves en udadreagerende adfærd hvor en beboer eksempelvis kører sin kørestol aggressivt, eller konstant søger personalets opmærksomhed, kan det være udtryk for et over- eller et understimuleret sansesystem.

”Sansebearbejdning er et overordnet begreb, der refererer til måden nervesystemet modtager, organiserer og forstår sanseindtryk på. Sansebearbejdning gør mennesket i stand til at reagere på de sanseinformationer der forefindes i miljøet (fjernsanserne), samt sanseinformationer fra egen krop (nærsanserne) Lucy Jane Miller, 2014

Fjernsanser                    Nærsanser
– Lugte                                 – Berøring
– Høre                                  – Balance
– Smag                                 – Muskel-led
– Syn                                    – Indre-kropssans

Sanseprofilen er et undersøgelsesredskab, som undersøger, hvordan hjernen modtager og bearbejder informationer fra sanserne. Det er en standardiseret metode til at måle bearbejdningen af sanseinformationer i hverdagen som vores Fysioterapeut Josefine er uddannet i. Sanseprofilen belyser, hvordan det kommer til udtryk i den enkelte beboers adfærd. Ud fra en analyse af testen, vil beboerens adfærd oftest beskrives indenfor et underreagerende eller et overreagerende sansesystem.

Testen udarbejdes på Fjordstjernen af vores fysioterapeut i samarbejde med personalet omkring beboeren og eventuelt pårørende og/eller et eventuelt aktivitetstilbud. Testen støtter derfor en pædagogisk- og helhedsorienteret indgangsvinkel. Sanseprofilen giver forslag til overordnede pædagogiske strategier, hvor der sættes mål, og udarbejdes handlemuligheder til personalet. Når personalet kender beboerens sansesystem, er det nemmere at håndtere beboerens hverdagsliv. Personalet på Fjordstjernen vil være mere bevidste om, hvordan hverdagen tilrettelægges og anvende de redskaber, som hjælper beboeren til at være veltilpas stimuleret og reguleret i sit sansesystem.

På Fjordstjernen har vi mulighed for at tilbyde beboeren behandling i vores sanserum. Stimulation af berøring- og muskelled-sansen vil have en samlende virkning på kroppen og øge kropsfornemmelse og den indre ro! Vores kuglebassin er populært, fordi de beboerne som har et overreagerende sansesystem, finder ro ved at benytte det. Muskel-led-sansen stimuleres ved al slags fysisk aktivitet; cykelture, gåture, skubbe/trækkeøvelser og øvelser på madras.