TRÆNING PÅ FJORDSTJERNEN

Fjordstjernen er certificeret til at levere træning efter § 86.

Fjordstjernen er certificeret til at lave genoptræning og vedligeholdende træning efter § 86. Det er kommunen som bevilliger og som vurderer tidsforbruget. Det er Fjordstjernen som skal levere ydelsen (jfr. Friplejeboliglovgivningen § 8).

Det er muligt at supplere den vederlagsfrie fysioterapi med § 86 – men det er ikke muligt at dublere.

Spørg gerne vores Terapeuter om vejledning.

Fjordstjernens Terapeut hjælper gerne med at udarbejde ansøgninger.

Hvordan foregår træningen?

Når du har fået en bevilling så er det vores terapeut som laver tests, udarbejder træningsprogram, superviserer vores personale og/eller træningsvejledere samt evaluerer indsatsen løbende.

På Fjordstjernen er bevillingerne fra kommunerne meget forskellige. Der er alt fra korte forløb (4-6 uger) til lange rehabiliterings forløb som evalueres en gang om året ifm. handleplansmødet med kommunen. Der er stor variation på træningstid pr. uge.

Hvad siger loven OG ankestyrelsen?

§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Ankestyrelsen

Målgruppen for vedligeholdelsestræning er alle personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov herfor. Vedligeholdelsestræning omfatter også træning af personer med kroniske lidelser, i det omfang disse personer har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Ofte vil der i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb, efter både sundhedsloven og serviceloven, være behov for vedligeholdelsestræning med henblik på at fastholde den erhvervede funktionsevne.


Tilkøb af træning

Der er altid muligt at tilkøbe ekstra træning – se vores prisliste.