REHABILITERING OG TRÆNINGSCENTER - et privat tilbud for alle

Træning tilpasset den enkelte

Fjordstjernens Rehabilitering og træningscenter tilbyder privat træning og genoptræning til voksne borgere med neurologiske udfordringer.

Vi arbejder målrettet for at du enten løfter eller bevarer dit funktionsniveau, for at sikre at du kan få et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Et træningsforløb kan påbegyndes uanset om du netop er udskrevet fra sygehuset, eller om du har levet i flere år med din skade. Forløbet kan fungere som supplement til din kommunale genoptræning og/eller din vederlagsfri træning

Vi sammensætter et forløb og tilrettelægger træningen i samarbejde med dig. For os er det vigtigt at skabe en sammenhæng mellem træningen og aktiviteter i din hverdag. Vi arbejder ud fra en fælles målsætning, og det er vigtigt, at træningen giver mening for dig. Træning og behandling varierer i længde og omfang og tilrettelægges altid efter din målsætning og tilpasses løbende efter individuelle behov og udfordringer.

Al træning foregår ud fra en neuropædagogisk tilgang for at sikre at træningen foregår i en tryg og positiv stemning og i rolige omgivelser.

MÅLGRUPPE

For at kunne opnå de bedste resultater har vi specialiseret os i at tilrettelægge trænings- og genoptræningsforløb for borgere med neurologiske problematikker og vores tilbud er derfor målrettet dig der er ramt af en neurologisk udfordring, som f.eks.

 • Sclerose
 • ALS
 • Apopleksi (blødning eller blodprop)
 • Traumatisk hjerneskade
 • Parkinson
 • Cerebral parese (medfødt skader)
 • Andre neurologiske udfordringer
 

HVEM ER VI?

Når du modtager træning hos os, bliver du tilknyttet et fast, tværfagligt team af fagligt dygtige medarbejdere.

Teamet skræddersys dine specifikke behov og vil typisk bestå af en eller flere af følgende faggrupper:

 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Træningsvejledere (uddannet som personlig træner og health coach)
 • Massør
 
VI TILBYDER

• Genoptræning og vedligeholdelses træning på højt fagligt niveau – kognitivt og fysisk.
• Individuelt tilpasset træning eller holdtræning.
• Medinddragelse af Fjordstjernens mange faglige ressourcer efter ønske og behov.
• Et videnscenter som kan supervisere beboer, borger, pårørende og personale.

VI TILBYDER

Genoptræning

Beskrivelse
Der tilbydes individuel målrettet træning med terapeut med henblik på at løfte funktionsniveauet efter f.eks. sygdom eller indlæggelse. Der skal regnes med flere trænings-sessioner per uge (min. 2 gange om ugen) i en tidsbegrænset periode. Der anbefales 10 sessioner.

Tilbuddet inkluderer
Undersøgelse/vurdering ved den første henvendelse, ved ergo eller fysioterapeut a’ 1,5 time
Målrettet trænings- og behandlingsforløb
Råd og vejledning
Skriftlig evaluering

Vedligeholdende træning – vedligeholdelse af daglige funktioner


Der tilbydes individuel træning eller holdtræning med terapeut eller træningsvejleder.

Tilbuddet inkluderer
Undersøgelse/vurdering ved den første henvendelse, ved ergo eller fysioterapeut a’ 1,5 time
Målrettet trænings- og behandlingsforløb
Råd og vejledning
Skriftlig evaluering

Holdtræning


Holdet er for deltagere med neurologiske diagnoser som f.eks. parkinson, sclerose eller følger efter apoplexi (hjerneblødning eller blodprop i hjernen). Træningen løfter og/eller vedligeholder funktioner hos deltagerne.
Pris per gang eller ti-turs kort.

Tilbuddet inkluderer
Undersøgelse/vurdering ved den første henvendelse, ved ergo eller fysioterapeut a’ 1,5 time
Målrettet trænings- og behandlingsforløb
Stabilitetstræning
Styrketræning
Koordinationstræning
Balancetræning
Funktionel træning

VI TILBYDER

Nervemobilisering – Neurodynamik

Neurodynamik er undersøgelse og behandling af nervevævets evne til at tilpasse sig kroppens bevægelser.
Nervevævet skal kunne glide frit og være fleksibelt i alle retninger. Efter en skade i hjernen nedsættes evnen til at styre musklerne og bevægelserne bliver påvirket. Eftergiveligheden i nervevævet og muskler påvirkes, hvilket resulterer i uønskede stillinger, nedsat bevægelighed og smerter fra vævet. Det er vigtigt at bevare fleksibiliteten i nervevævet, så du kan bevæge dig frit.

Tilbuddet inkluderer

Undersøgelse/vurdering ved den første henvendelse, ved ergo eller fysioterapeut a’ 1,5 time
Målrettet trænings- og behandlingsforløb
Udarbejdelse af program og introduktion til øvelser i dagligdagen
Råd og vejledning
Nervemobilisering – der arbejdes med nervens eftergivelighed med passiv og aktive øvelser

Dysfagiscreening og træning

Dysfagi er problemer med at spise, synke og drikke. Dysfagi er et symptom der kan forekomme ved medfødte eller erhvervede neurologiske sygdomme.
Dysfagi kan resultere i, at borgeren spiser og drikker for lidt. Det kan føre til vægttab, væskemangel samt komplikationer som fejlsynkning og udvikling af lungebetændelse.

Tilbuddet inkluderer
Undersøgelse/vurdering ved den første henvendelse, ved ergoterapeut a’ 1,5 time
Anbefalinger til kost
Råd og vejledning
Evt. træning og behandling
Skriftlig evaluering

ADL-træning


ADL står for Activities of daily living. Det vil sige træning af hverdagsaktiviteter.
Målet er at øge borgerens selvstændighed og deltagelse i dagligdagsaktiviteter eksempelvis kan træningen være målrettet at øve en påklædningssituation. Træningssessioner anbefales ad min. 5 gange

Tilbuddet inkluderer
Undersøgelse/vurdering ved den første henvendelse, ved ergo eller fysioterapeut a’ 1,5 time
Målrettet trænings- og behandlingsforløb
Råd og vejledning
Skriftlig evaluering

Vurdering og analyse af behov for hjælpemidler

Der ydes hjælp til at udarbejde ansøgninger til kommunen. Derudover laves en vurdering i forhold til at afdække behovet for hjælpemidler. Ergo- eller fysioterapeut tilbyder hjemmebesøg i forbindelse med vurderingen.
Målet er at give borgeren den relevante viden i forhold til et konkret hjælpemiddel mhp. at øge trivsel og livskvalitet for borgeren.

Tilbuddet inkluderer


Undersøgelse/vurdering ved den første henvendelse, ved ergo eller fysioterapeut a’ 1,5 time
Udarbejdelse af ansøgning
Opfølgning

Sanseprofiler


Fysioterapeuten tilbyder udarbejdelse af individuelle sanseprofiler. Sanseprofilen er et undersøgelsesredskab, som giver viden og indsigt i det sensoriske nervesystem. Sanseprofilen belyser, hvordan hjernen modtager og bearbejder informationer fra sanserne, og hvordan det kommer til udtryk i den enkeltes adfærd.
Med udarbejdelsen af en sanseprofil bliver det muligt at tilrettelægge en indsats, der øger livskvaliteten og udviklingsmulighederne hos borgeren.
Tilbuddet henvender sig til borgere med særlige behov, som har sansebearbejdnings-udfordringer, der påvirker borgerens trivsel.

Tilbuddet inkluderer

Undersøgelse/vurdering ved den første henvendelse, ved ergo eller fysioterapeut a’ 1,5 time
Udarbejdelse af sanseprofil og afklaring af sansemønstre
Træning og stimulering af nærsanserne pris
Råd og undervisning af personale eller pårørende omkring borgeren.