FOKUS PÅ BEDRE rehabilitering

FJORDSTJERNENS LEVERER HVERDAGSREHABILITERING OG DEN MERE INTENSIVE REHABILITERING

Målrettet samarbejdsproces mod bedre livskvalitet.

Fjordstjernen kan tilbyde både varig og midlertidig rehabilitering.

Din kommune skal bevillige timer efter § 86 stk. 1 eller 2 eller du har mulighed for at tilkøbe.

Uanset udgangspunktet vil rehabilitering hos os altid være en målrettet samarbejdsproces mellem beboer, pårørende og fagfolk. Rehabilitering baseres således på beboerens hele livssituation og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Mennesker er forskellige og derfor skal rehabilitering også være tilpasset den enkelte. Vi tager derfor udgangspunkt i beboerens ressourcer, livshistorie og aktuelle behov. Oftest kræver det nytænkning og specielle træningsredskaber samt alternative træningsmetoder, hvilket vi med vores dygtige fagpersonale og gode omgivelser heldigvis er i stand til at kunne tilbyde.

Vi giver ikke op!

For at rehabiliteringen bliver en succesfuld proces, må det ikke opleves som en sur pligt. Det skal være sjovt at træne og vi bestræber os på at finde frem til dét, som motiverer den enkelte til at opnå det optimale resultat.

Og måske vigtigst af alt: Vi opgiver ikke!

Vi har erfaringer med fremskridt mange år efter en senhjerneskade og er derfor af den overbevisning, at beboeren gerne må udfordres, hvis motivationen er dalende. Vi støtter, skubber og presser derfor – men selvfølgelig altid på beboernes præmisser, og med respekt for medbestemmelse og hvad beboeren selv definerer som livskvalitet.

 

Blandt formålene med rehabilitering er:

• at klare sig bedst muligt fysisk, kognitivt, emotionelt og socialt
• at blive i stand til at, med støtte, tilrettelægge en indholdsrig og meningsfyldt hverdag
• at opnå en bedre forståelse af de ændringer, en hjerneskade medfører

Vi har lækre faciliteter

På Fjordstjernen forefindes fitnesscenter, træningsrum samt wellness med spabad, infrarød sauna, massagebriks og massagestol. Alt er handicapvenligt, og med loftlift hvor der er nødvendigt.

Dokumentation og handlingsplaner

Fjordstjernens ansatte har desuden et stort fokus på dokumentation, rehabiliteringsplaner og handleplaner.

Vi samarbejder tæt med kommunens hjerneskadekoordinator, sagsbehandler og specialister, og al vores personale modtager løbende supervision og videreuddannelse.

Ligeledes er der fokus på helhedsrehabilitering, gerne med aktiv inddragelse af pårørende og undervisning af pårørende.

Personalet indretter sig efter den skadedes behov

Det er vores erfaring, at det er afgørende for det gode resultat, at den skadede er i centrum. Derfor indretter personalet sig, så vidt muligt, efter dennes behov.

Fjordstjernen ønsker desuden at skabe en hverdag, hvor sundhed og trivsel er i højsædet og den bevilligede rehabilitering eller træning indgår som en integreret del af hverdagen. Dog arbejder vi altid ud fra en grundlæggende respekt for, at der kan være mange forskellige opfattelser af, hvad livskvalitet er, og vi inddrager naturligvis beboeren i at definere, hvordan deres hverdag skal forløbe.

Et neuropædagogisk perspektiv

På Fjordstjernens enheder for voksne med fysisk og/eller mental funktionsnedsættelse og rehabilitering arbejder vi ud fra et grundlæggende neuropædagogisk perspektiv. Vores personale superviseres og videreuddannes derfor løbende i at arbejde med et neuropædagogisk perspektiv i rehabiliteringen af beboeren.

Et neuropædagogisk perspektiv er en fælles sundhedsfaglig og pædagogisk platform, som sikrer en speciel tilrettelagt indsats overfor den enkelte beboer, hvor man tager hensyn til beboerens specifikke skade og deraf funktionsnedsættelse i kombination med og i respekt for beboerens livshistorie og livsvilkår, samt den aktuelle livssituation.

Man siger altså farvel til standardbehandlinger og arbejder i stedet individuelt med den enkelte beboer – på dennes præmisser.

Læs mere om vores Neuropædagogiske metoder og uddannelse her