Centerleder for Fjordcentret
Aktivitets og samværstilbud
kabb@fjordstjernen.dk