Socialkonsulent Center Øst
(Voksne handicap/rehabilitering)
hebo@fjordstjernen.dk