Personale, pædagogik og beboerråd

Fjordstjernen har ansat bl.a. pædagoger, SSA, SSH, pædagogiske assistenter, sygehjælpere, socialrådgiver, sygeplejersker, ergoterapeut, ernærings- og sundhedsvejledere samt ufaglærte, der har det rette menneskesyn og lysten til at være med til at skabe et miljø hvor beboerne trives. Fjordstjernen har ansatte med mange faglige kompetencer, og der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt.

Fleksible faggrænser og tæt kontakt

Fjordstjernen har langt mere fleksible faggrænser end mange tilsvarende arbejdspladser. Alle medarbejdere har praktiske opgaver, der rækker ud over, hvad der almindeligvis knytter sig til deres fag. Den alternative arbejdsfordeling skal sikre fleksibilitet i planlægningen og give beboerne så hurtig og så tæt kontakt til personalet som muligt. Rengøringen er der ansat rengøringspersonale til at udføre, men alle kan hjælpe til, hvis der er brug for det.

Personalet skal indrette sig efter beboerne – ikke omvendt.

Det er en bærende værdi på Fjordstjernen, at det er personalet, der indretter sig efter beboerne og ikke omvendt. Det er f.eks. ikke personalets arbejdstider, der afgør, hvornår beboerne skal stå op og eller gå i seng. Det bestemmer beboerne selv, og personalet indretter deres arbejde efter det. Dialog, respekt og anerkendelse er væsentlige pædagogiske værdier for de ansatte.

Fjordstjernen arbejder med neuropædagogik som fælles reference. Neuropædagogik er ikke forbeholdt pædagoger, alle neuropædagogiske vurderinger foregår tværfagligt i team, de enkelte tiltag er dog monofaglige.  Målet er at understøtte og fremme beboernes kompetencer, under hensyntagen til de funktionsnedsættelser den enkelte har. Fjordstjernen arbejder med den anerkendende tilgang, således at beboerne får mulighed for at bruge deres stærke sider

På Fjordstjernen vil alle beboere have to eller tre kontaktpersoner, og der vil altid være mindst én kontaktperson, der er uddannet social- og sundhedsassistent. Kontaktpersonerne vil have særlig fokus på, og kendskab til beboerens personlige, emotionelle og sociale liv, samt beboerens livshistorie.

Medbestemmelse – beboerråd

Fjordstjernens beboere støttes til at etablere beboerråd, der fungerer. Beboerrådene forventes at tage relevante sager op, når sagerne er af generel karakter. Desuden vil rådene kunne medvirke ved valg og planlægning af eksempelvis arrangementer og aktiviteter for beboerne.

Beboerrådene opfordres til at samarbejde med pårørenderådene.

Involvering – pårørenderåd

Fjordstjernen ønsker at involvere pårørende i dagligdagen, hvis det er et ønske fra beboeren. Fjordstjernens udgangspunkt er, at pårørendes viden og hjælp ofte medvirker til at alt lykkes bedst for beboeren.

Vi ønsker derfor et tæt samarbejde med pårørende, og vil arbejde aktivt for at kommunikationen er ordentlig, for at skabe det bedste liv for den enkelte beboer.

Der er etableret et pårørenderåd. Pårørenderådet skal blandt andet arbejde med forhold der har generel interesse for beboerne og deres pårørende. Rådet vil blive samarbejdspartner for ledelse og beboerråd, og de vil blive hørt i væsentlige ledelsesmæssige forhold, som eksempelvis ved udarbejdelse og evaluering af Fjordstjernens strategiplaner.

Alle pårørende forventes aktive i forhold til arrangementer for beboere og pårørende.

√ Her kan du se Fjordstjernens priser.

√Her kan du læse brochurer om Fjordstjernen

Fjordstjernen er et sted, som vi alle har mulighed for at præge. Jeg føler, jeg har stor indflydelse, og ledelsen er meget åben for nye idéer. F.eks. har jeg været med til at etablere en mandeklub, hvor medlemmerne kommer med forslag til aktiviteter, bl.a. har vi haft øl- og whiskysmagning.

Michael Andresen, social- og sundhedshjælper