Fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du er selv fuldmagtsgiver.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Læs mere her:

Vejledning fra Ældresagen

Fremtidsfuldmagt

Fuldmagt

At give en person fuldmagt betyder, at du giver personen ret til at handle på dine vegne inden for et bestemt område.

Fuldmagten kan være begrænset til en enkelt opgave eller en afgrænset del af dine forhold.

Læs mere på Ældresagens hjemmeside: Fuldmagt

Værgemål

Der er også muligt at søge værgemål. Du kan læse mere på Familieretshusets hjemmeside.

Værgemål

Behandlingstestamente

Der er muligt at oprette behandlingstestamente. Du kan læse mere i denne brochure:

Behandlingstestamente