Kontakt

Annica Granstrøm

Annica Granstrøm

Administrerende Direktør

Mail: ag@fjordstjernen.dk
Tlf: 24 65 89 22

Lea Erlund

Lea Erlund

Centerleder for Center Øst - Voksne Handicappede og Fjordcentret

Mail: le@fjordstjernen.dk
Tlf: 51 83 39 47

Stella Heuser

Stella Heuser

Centerleder for Center Vest - Ældre

Mail: sh@fjordstjernen.dk
Tlf: 51 83 39 92

Anita Hall-Nørregaard Jensen

Anita Hall-Nørregaard Jensen

Centerleder for Center Midt - Ældre og Rehabilitering

Mail: hall@fjordstjernen.dk
Tlf: 20 41 94 92

Karin Kristiansen

Karin Kristiansen

Centerleder for Driftscenter - Køkken og Rengøring

Mail: kakr@fjordstjernen.dk
Tlf: 51 83 19 08

Rikke Nielsen

Rikke Nielsen

Socialkonsulent (ældre)

Mail: rkni@fjordstjernen.dk
Tlf: 21 31 66 62

Kirsty Brendstrup Poulsen

Kirsty Brendstrup Poulsen

Socialkonsulent Center Midt (Voksne handicap/rehabilitering)

Mail: kipo@fjordstjernen.dk
Tlf: 20 58 43 01

Inger Hansen

Inger Hansen

Sygeplejerske
Helle Andersen

Helle Andersen

Sygeplejerske
Maj-Britt Damgaard

Maj-Britt Damgaard

Administration

Mail: mdam@fjordstjernen.dk
Tlf: 51834124

SIKKER MAIL

SIKKER MAIL

Ledelse, Socialkonsulent og Sygeplejersker kan modtage sikker mail.

Kontakt til enhedernes personale:

Hovednummer: 59 43 17 00

– her får du mulighed for at trykke dig igennem til den rigtige enhed.

Øst 1. sal, personale: Tlf: 59 41 15 80 – 83

Øst 2. sal personale: Tlf: 59 41 15 85 – 87 + 89

Øst 3. sal,  personale: Tlf: 59 41 15 90 – 93

Vest stuen, personale: Tlf: 59 41 15 59 – 62

Vest 1. sal, personale: Tlf: 59 41 15 65 – 67

Vest 2. sal, personale: Tlf: 59 41 15 70 – 72

Vest 3. sal personale: Tlf: 59 41 15 75 – 77

Fjordcentret personale: Tlf: 59 41 15 52

Køkken personale: Tlf: 59 41 15 99

Nattevagter:

Personale nat vest: Tlf: 59 41 15 95 – 96

Personale nat øst: Tlf: 59 41 15 97 – 98

Pårørenderåd:

Gerda Tarp, formand, gerda@casalunga.com

Asger Høg, næstformand, ahog@tdcadsl.dk

Ann Chantelou, chantelou@mail.dk

John T. Hansen, logjtolstoj@gmail.com

Anne Brasen, nbrasen@gmail.com

Vivi Skelskov, suppleant, vivi.skelskov@live.dk

Jonna Hjort Jepsen, suppleant, kasserer, jonnahj@gmail.com

Gabriel Munck, suppleant, gmunck@telia.com

 

Bestyrelse

Michael Alstrøm, formand

Mette Vagner Johannesen

Hanne Munkholm

Benny Jørgensen

Jens Stenbæk

 

Øvrige oplysninger

Hovedtelefonnummer: 59 43 17 00

CVR.nr. 34613923

Mail adresse: info@fjordstjernen.dk

Mail adresse til køkken:  Køkken

Kontonummer: 4440 0011773435

EAN.nr.:  579000 2308086

Kontaktformular

Send os en mail

Tab 1
Tab 2