Job hos Fjordstjernen

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os.

(Vi gemmer din ansøgning i 3 måneder i vores jobbank).

Fjordstjernen søger Social- og Sundhedsassistenter.

 

Fjordstjernen i Holbæk søger SSA´er, gerne med erfaring indenfor rehabilitering. Du skal ha lyst og energi til at bidrage til udviklingen af Fjordstjernen. Lige nu har vi ledige stillinger i vores enheder med voksne med senhjerneskader og voksne handicappede – samt i vores ældreenheder.

Fjordstjernen er et privat tilbud. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der vil være fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats, og der findes nødvendige træningsfaciliteter.

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordstjernen skal være et sted, hvor man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt. Du vil blive en aktiv del af en kultur præget af frihed og fællesskab.

Vi ønsker at

  • du har ildsjælens ambition om at være med til at udvikle Fjordstjernen til en velfungerende arbejdsplads.
  • du arbejder selvstændigt og ser faglige udfordringer i at finde løsninger af de opgaver, du møder.
  • du er fortrolig med brugen af IT, vi benytter Sensum dokumentationssystem.

Alle faggrupper deltager i plejen på lige fod, samt inddrager og bidrager med sin faglighed i dagligdagen. Fjordstjernen er et døgntilbud og du skal påregne arbejde hver anden weekend.

Har du lyst til at medvirke til udvikling af fagligheden og blive en del af et team, der arbejder tværfagligt ud fra et helhedssyn, hvor det er beboerne, der definerer, hvad der er livskvalitet for dem?

Kunne du tænke dig at være del af et team, hvor fagligheden vægtes højt? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk

Du kan læse mere om Fjordstjernen på www.fjordstjernen.dk

Kort om Fjordstjernen

Fjordstjernen består af 7 boligenheder med i alt 87 beboere. Er opdelt i 3 centre, men hver sin centerleder. 4 boligenheder er i dag plejeboliger til ældre og 3 boligenheder er i dag til voksne i alderen 18 – 65 år med funktionsnedsættelse, herunder også senhjerneskadede med behov for rehabilitering.

Fjordstjernen er et privat tilbud, efter friplejeboligloven. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der er fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats for alle beboerne, og der findes alle de nødvendige træningsfaciliteter.