Job hos Fjordstjernen

Fjordstjernen søger sygeplejerske

På Fjordstjernen kan du blive en del af et tværfagligt team, der sammen med beboerne skaber livskvalitet

Vi ønsker at styrke den sygeplejefaglige indsats på Fjordstjernen i Holbæk, og søger derfor en erfaren sygeplejerske der har lyst og energi til at bidrage til vores fortsatte udvikling. Der er 7 boligenheder, med samlet 87 beboere. 3 boligenheder er plejeboliger til ældre og 4 boligenheder er til voksne i alderen 18 – 65 år, voksne med funktionsnedsættelse, herunder også senhjerneskadede med behov for rehabilitering.

Fjordstjernen er et privat tilbud, efter friplejeboligloven. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. Der er bl.a. triagering med fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats.

Vi arbejder ud fra en vision om, at Fjordstjernen skal være et sted, hvor man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen. Vores væsentligste værdier er dialog, anerkendelse og respekt. Du vil blive en aktiv del af en kultur præget af frihed og fællesskab. Vi tror på at forskelligheder er gavnlige og styrker dette ud fra Enneagrammet.

Der er sygeplejerske dækning i huset på alle hverdage til kl. 17 samt hver lørdag fra kl 9-14. du vil fået fagligt fællesskab med to andre sygeplejersker, samt alle øvrige pleje- og pædagogiske personaler.

Vi ønsker at

 • du brænder for sygeplejen og kan lide at varetage alsidige sygeplejemæssige opgaver.
 • du vil og kan tage ansvar for at planlægge, samt deltage i den daglige pleje ift. komplekse sygeplejeforløb
 • du kan lide at vejlede, undervise og supervisere øvrige personalegrupper i faglige spørgsmål
 • du gennem sidemandsoplæring brænder for introduktion og kompetenceudvikling
 • du kan arbejde selvstændigt, reflekterer over egen praksis og kan prioritere opgaverne i dagligdagen.
 • du tager ansvar og har overblik over sygeplejefaglige problemstillinger
 • du, ved fælles tværfaglig refleksion kan uddelegere relevante sygeplejefaglige opgaver
 • du er optaget af din egen faglige udvikling i hverdagen.
 • du kan bidrage med overblik og godt humør.
 • du er fortrolig med IT, vi benytter Sensum dokumentationssystem.

Så glæder vi os til at modtage din ansøgning senest den 20. januar på job@fjordstjernen.dk

Spørgsmål til stillingen kan rettes til; Centerleder Stella Heuser, mobil 51833992, sh@fjordstjernen.dk

Har du lyst til at være en del af et udviklende miljø – så er Fjordstjernen noget for dig! Vi søger jævnligt dygtige medarbejdere med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund.

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os.

Send din ansøgning til:

Job@fjordstjernen.dk

(Vi gemmer din ansøgning i 3 måneder i vores jobbank)

Vi søger Social- og sundhedsassistenter

Har du lyst til at være en del af et udviklende miljø og arbejde tværfagligt – så er Fjordstjernen noget for dig!

Om os

 • Fjordstjernen er et privat bosted for voksne med senhjerneskade, voksne handicappede og ældre borgere visiteret fra kommuner i hele landet.
 • Vi planlægger, sammen med beboerne, et liv, som den enkelte ønsker.
 • Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme, hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt.
 • Vi har fokus på den tværfaglige og rehabiliterende indsats, og vi har de nødvendige træningsfaciliteter og hjælpemidler.
 • Vores vision er, at Fjordstjernen skal være et sted, hvor man har lyst til at bo, når man får behov for hjælp i dagligdagen.
 • Vores værdier bygger på dialog, anerkendelse og respekt.

Det kan vi tilbyde dig

 • Som social- og sundhedsassistent på Fjordstjernen vil du indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, pædagoger, sundhedsfagligt personale og fysioterapeuter.
 • Vi har faste sundhedsfaglige møder med sygeplejerskegruppen og faste enhedsmøder, hvor der er plads til sparring på hverdagens opgaver og udfordringer.
 • Vi har et struktureret introduktionsprogram, og vi er i gang med et omfattende kompetenceprogram for social- og sundhedsassistenter.
 • Som ansat på Fjordstjernen bliver du en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor vi fleksibelt hjælper hinanden og på den måde styrker vores sammenhold og arbejdsmiljø i hverdagen.

Om dig

 • Du er uddannet social- og sundhedsassistent og har erfaring fra rehabilitering, ældreomsorg, sygehus, handicapområdet eller hjerneskadeområdet.
 • Du kan stå på egne ben og tage ansvar for sundhedsfaglige opgaver og spørgsmål i samarbejde med sygeplejerskerne.
 • Du kan supervisere dine tværfaglige kolleger i sundhedsfaglige spørgsmål og prioriteringer med udgangspunkt i beboernes behov.
 • Du er åben og nysgerrig overfor dine kolleger og at udvikle dig i det tværfaglige samarbejde.

Hvis du har lyst til at blive en del af en aktiv kultur præget af frihed og fællesskab, så er stillingen her noget for dig.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk.

Du kan læse mere om Fjordstjernen på www.fjordstjernen.dk.