Neuropædagogiske kurser på Fjordstjernen

I foråret 2017 afholdes tre kurser på Fjordstjernen i samarbejde med SOSU Sjælland.

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde.

Efter uddannelsen kan du anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde. Uddannelsen giver dig indblik i hjernens funktioner og sanseintegration. Du lærer at tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde samt at reflektere over betydningen af din egen adfærd i samspillet.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre – herunder ældre med demens. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Mål
Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne. Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Varighed
Uddannelsens varighed er 3 dage.

Eksamen
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Her kan du læse mere om kurserne