Mød vores fantastiske terapeuter

Selvom vi er en lille gruppe, så har vi meget at byde på:O)

Pernille – Ergoterapeut

Hvad er forskellen på en fysioterapeut og en ergoterapeut.  

Fysioterapeuten arbejder kropsorienteret med grov- og finmotorik, og har en større viden om muskler, nerve- og bindevæv. Ergoterapeuter arbejder med finmotorik, kognitive færdigheder og gerne i en aktivitet. F.eks. træner fysioterapeuten borgernes gangfunktion og evne til at komme ind og ud af sengen. Ergoterapeuten træner i en specifik funktion, så beboeren lærer at bruge en ske igen, vaske sig selv eller tage tøj på selv. Derudover arbejder ergoterapeuterne med dysfagi (problemer med at spise og drikke), og fysioterapeuten tager sig af lungefysioterapi.

Fysio- og ergoterapeutens funktion på Fjordstjernen

Josefine – fysioterapeut

På Fjordstjernen varetager fysio- og ergoterapeuten administrative opgaver i form af ansøgninger om hjælpemidler til kommunerne og ansøgninger om §86 træning. Der udarbejdes, i samarbejde med træningsvejlederne, træningsprogrammer til beboerne.
Derudover står vi for undervisning i LIN lejringer, mobilisering og behandlingsteknikker. Fremover vil der også blive undervist i dysfagi (synkebesvær) til personalet.

Ergo- og fysioterapeuten behandler de beboere, som er bevilliget §86 af kommunen. Beboerne kan også vælge at tilkøbe ergo- eller fysioterapi – ligesom borger udenfor Fjordstjernen kan købe behandling og træning.

Fysio- og ergoterapeuten er med til at udvikle rehabiliteringsområdet på Fjordstjernen. Det inkluderer at finde ny teknologi, samt søge evidens for udviklingen inden for vores område af terapeutisk arbejde.

Terapeuterne er en del af forflytningsgruppen, og kan hjælpe til med at søge hjælpemidler. Udover det er terapeuterne en del af træningsvejledergruppen, og underviser træningsvejlederne i funktionstræningen.

Det tværfaglige samarbejde

Det er godt at blande fysio- og ergoterapi i behandlingen af beboerne. F.eks. når fysioterapeuten har været inde og løsne op for nerve- og bindevævet, kan ergoterapeuten bedre træne synkefunktionen hos beboere med dysfagi (synkebesvær), eftersom respirationen forbedres, og beboeren får frie luftveje og derved undgår fejlsynkning.

Samarbejdet betyder også, at der kan udføres træning og behandlinger hvor der kræves to terapeuter.
Fysio- og ergoterapeuten har samme terapeutiske forståelse for, hvad der er det rigtige at gøre, og det øger kvaliteten, at det er muligt at spare med hinanden og udnytte hinandens ressourcer. Vi lærer af hinanden, og det gør os begge til dygtigere terapeuter.

Udvikling og velfærdsteknologi

Nudging

Udover den daglige træning vil vi på sigt også have mere og mere fokus på undervisning, innovation og velfærdsteknologi. Vi starter i det små undervisning på enhedsmøderne. Vi laver i øjeblikket forsøg med ”nudging” på en af Fjordstjernens enheder (Øst 1), hvor vi har sat fodspor, striber og wallstickers op som kan motivere til at lege træningen ind i hverdagen.

Inden for velfærdsteknologi har vi mange gode ideer, men vi hører også meget gerne fra personalet, beboerne og pårørende, hvad der kunne være spændende at få ind i huset, som vil være til gavn og hjælp til en bedre hverdag for vores beboere – både individuelt og fælles.

Tværfaglighed

Det er et stort fokus på, at der arbejdes tværfagligt på Fjordstjernen. Det vil sige, at der skal arbejde tæt sammen med sygeplejersker og teams ude i enhederne, så vi bedst muligt kan behandle og træne Fjordstjernens beboer.

Mange hilsner
Pernille og Josefine