Spændende kursus om Neurorehabilitering for vores medarbejdere

Neurorehabilitering af Apopleksi og traumepatienter

 

Formål:

  1. At give tværfagligt personale faglig forståelse for og praktisk indsigt i Apopleksipatientens mangeartede problemstillinger både sansemotorisk og perceptuelt.
  2. At blive i stand til at tilbyde den ramte optimal stimulering i alle døgnets timer.

 

Underviser:

Specialergoterapeut Neurorehabilitering Birgitte Gammeltoft .

www.birgitte-gammeltoft.dk

 

Dato: 4-5-6 april 2018   Sted: Fjordstjernen Holbæk

 

Program

  1. dag
08.30-09.30 Hjernens funktionelle systemer og neuroplasticitet
09.30-09.45 Kaffepause
09.45-11.00 Hjernecellernes samarbejde og kognitive funktioner
11.00-12.00 Den kognitive pyramide – hvor starter vi?
12.00-12.45 Frokost
12.45-14.00 Introduktion til Skjulte handicaps ved venstrehemisfæreskader

Afasi -Apraksi illustreret ved videocases

14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.30 Skjulte handicaps ved højre hemisfæreskader Neglekt, manglende erkendelse og kropsopfattelse.

 

 

 

 

 

2.dag

08.30-09.30 Neurorehabilitering – teori og praktiske eksempler

Typiske stillinger ved tonusforstyrrelser.

Mobilisering af borgeren, centrale nøglepunkter

Forflytning af den apopleksiramte og funktionelle bevægelser i seng

 

09.30-12.00 Lejring / Forflytning / Aktiviteter i og omkring seng hvor borger deltager så aktivt som muligt

(Kaffepause ca. kl. 10)

 

12.00-12.45 Frokost

 

12.45-14.00 Skulder teori – normale bevægelser

Hvilke farer er der for at lave skulderskader ved forkert håndtering

 

14.00-14.15 Kaffepause

 

14.45-15.30 Armaktiviteter– bevægelse og mobilisering for at undgå stivhed og bedre tonus (spændingstilstand i muskler)

 

 

3.dag

08.30-09.30 ADL aktiviteter: Bad, vask. Hvordan støtter vi til at inddrage paretisk side i aktiviteter

 

09.30-09.45 Kaffepause

 

09.45-12.00 Påklædning teori praktik

Guiding a.m. Bobath med formål at passe på paretisk skulder og stimulere til bedre funktion.

 

12.00-12.45 Frokost

 

12.45-14.30 Forflytning og korrektion af siddestilling til spisning

Normal synkefunktion – og hvordan stimulerer vi til bedre synkefunktion

 

14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.25 Praktiske øvelser i Mundstimulation

 

15.25-15.30 Afrunding og evaluering