Kompetenceudvikling på Fjordstjernen

Kompetenceudvikling med stort fokus på den neuropædagogiske tilgang.

Det neuropædagogiske arbejde kræver et fælles sprog på tværs af organisationen og de mange faggrupper, der arbejder på Fjordstjernen. Alle medarbejdere gennemgår derfor 8 dages uddannelse med fokus på neuropædagogisk tilgang. I uge 17 skal det sidste hold afholde skriftlige prøver, og herefter vil vi selvfølgelig løbende arrangere opsamlingshold for nye ansatte.

     

Vi har haft heldet at have super dygtige undervisere fra ZBC, der har formået at inddrage alle medarbejdere ved at tage udgangspunkt i praksis. Dette giver os mulighed for at udvikle os og reflektere over både vores egen adfærd og beboernes adfærd.

Selvom alle medarbejdere har gennemgået denne kompetenceudvikling, er vi bevidste om, at vi ikke er i mål. Derfor har vi en gruppe af Neuropædagogvejledere, der støtter op om implementeringen af den neuropædagogiske tilgang og kan vejlede ved mere komplekse udfordringer.

 

De tre kurser, som medarbejderne har gennemgået, er:

 1. Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (3 dage).
 2. Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal (2 dage).
 3. Mentalisering i omsorg og relationsarbejdet (3 dage).

 

Målet med undervisningen er, at medarbejderne:

 • Anvender en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde.
 • Observerer borgeren med udgangspunkt i grundlæggende viden om hjernens funktioner, udvikling og sanseintegration.
 • Deltager i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde baseret på denne viden og observationer.
 • Videregiver relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring borgeren.
 • Skaber afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd ved at anvende metoden Low Arousal.
 • Minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde.
 • Forstår grundprincipperne i Low Arousal og tilpasser krav i forhold til borgerens mestringsstrategier.
 • Identificerer, forebygger og håndterer for høj eller for lav arousal ved hjælp af viden om affektregulering og selvkontrol.
 • Anvender mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med borgeren.
 • Styrker relationen og undgår mentaliserings svigt gennem forståelse af egen mentaliserings evne.
 • Bidrager til kvalificering og udvikling af en mentaliserende tilgang i egen og fælles praksis, inden for arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning.