Pårørende

Fjordstjernen ønsker at involvere pårørende i dagligdagen, hvis det er et ønske fra beboeren. Fjordstjernens udgangspunkt er, at pårørendes viden og hjælp ofte medvirker til at alt lykkes bedst for beboeren.

Vi ønsker derfor et tæt samarbejde med pårørende, og vil arbejde aktivt for at kommunikationen er ordentlig, for at skabe det bedste liv for den enkelte beboer.

Pårørende er med på råd

Der er etableret et pårørenderåd. Pårørenderådet skal blandt andet arbejde med forhold der har generel interesse for beboerne og deres pårørende. Rådet vil blive samarbejdspartner for ledelse og beboerråd, og de vil blive hørt i væsentlige ledelsesmæssige forhold, som eksempelvis ved udarbejdelse og evaluering af Fjordstjernens strategiplaner.
Alle pårørende forventes aktive i forhold til arrangementer for beboere og pårørende.

Fjordstjernen er et sted, som vi alle har mulighed for at præge. Jeg føler, jeg har stor indflydelse, og ledelsen er meget åben for nye idéer. F.eks. har jeg været med til at etablere en mandeklub, hvor medlemmerne kommer med forslag til aktiviteter, bl.a. har vi haft øl- og whiskysmagning.

Michael Andresen, social- og sundhedshjælper