Fjordstjernens pædagogiske visioner

Fjordstjernen ønsker at skabe et trygt og stimulerende miljø for beboerne, hvad enten de er 30, 50, 70 eller 100 år. Et miljø, der medvirker til at den enkelte beboer kan leve et aktivt og stimulerende liv i dagligdagen, – hele dagen.

Neuropædagogisk grundlag

I Fjordstjernen arbejder vi ud fra et neuropædagogisk grundlag. Neuropædagogik, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og vanskeligheder, så hverdagen kan tilrettelægges på en måde, hvor beboeren kan bruge sine stærke sider, og få støtte til kompensation for de svage sider.

En optimal neuropædagogisk indsats bevirker, at beboeren styrker sine funktioner og muligheder for at kompensere, og på den måde bliver mere selvhjulpen, mere social, får øget selvværd og desuden bedre forståelse for både egen og andres situation.

Pædagogisk metode i praksis:

  • Vi støtter beboerne i selv at definere, hvad der er livskvalitet for dem
  • Vi støtter og yder omsorg individuelt og fagligt funderet til hver enkelt beboer
  • Vi arbejder altid ud fra beboernes ønsker og behov.

Vi har ikke fast sengetid, og beboerne får lov at hjælpe med hverdagens gøremål, hvis de har lyst. En deler post ud, en anden hjælper med at skrælle kartofler. Samtidig giver det en god stemning, at her er en blanding af unge og ældre beboere.

Michael Andreasen, social- og sundhedshjælper