Opfølgning på indsatsen

Sådan arbejder vi med de kommunale indsatsmål

Der udarbejdes mål og delmål i forhold til den, af kommunen, udarbejdede handleplan. Der beskrives handlinger ud fra SMART-modellen, som der arbejdes med i dagligdagen. Delmål evalueres løbende.

Der aftales med kommunen hvor ofte der skal udarbejdes en status.

SMART-modellen

  1. Specifikt – hvad er det helt præcist, som skal opnås?
  2. Målbart – hvornår er vi i mål? Hvad skal der måles på? Hvordan skal det måles?
  3. Attraktivt – hvorfor gider vi at kæmpe for at nå det her mål? Hvordan er det attraktivt for beboeren?
  4. Realistisk – har vi faktisk de ressourcer, der skal til for at nå målet? Har beboeren mulighed for at opnå succes?
  5. Tidsbestemt – hvornår er deadline?